• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

1.10.2020. - Edukacije

Webinar- Edukacija za korinike bespovratnih sredstava

Online edukacija za korinike bespovratnih sredstava u okviru Poziva: Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“, “ITU- Kuća Tambure – Slavonska notna bajka – opremanje”, “ITU- Palača života – grad mijena”, “ITU- IT Park Osijek”, “Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine”,„Revitalizacija kulturne baštine urbane aglomeracije Osijek”

Skip to content