• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

5.11.2018. - Edukacije

Uvodna edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

Uvodna edukacija za korisnike bespovratnih sredstava u okviru Poziva:
• Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih
planova malih gradova na ratom pogođenim područjima
• Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje
• Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara
• Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općina Darda

Skip to content