• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

12.7.2019. - Novosti

Potpisan ugovor za projekt Dječjeg centra za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak vrijedan više od 441,5 milijuna kuna

Projekt \”Dječji centar za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak (CCTM)\”, financijski gledano, s ukupnom vrijednosti ulaganja od preko 441,5 milijuna kuna, daleko je najvrijedniji projekt koji se dosad ugovorio u okviru poziva iz Prioritetne osi 1 -Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija iz OPKK te je zamišljen kao centar za kliničko istraživanje koji će djelovati kao suvremena platforma tzv. translacijskih istraživanja usmjerenih na prevladavanje jaza između biomedicinskih istraživanja i kliničke prakse.

Ovim projektom obuhvaćena je izgradnja cca 14.523 m2 nove zgrade funkcionalno povezane s postojećom zgradom Dječje bolnice Srebrnjak (DBS) te nabava vrhunske medicinske i istraživačke opreme čija se vrijednost procijenjuje na 208 milijuna kuna. U centru će se provoditi aktivnosti dijagnostike i liječenja pedijatrijske populacije te fizikalne dijagnostike, terapije i rehabilitacije, organizirati će se obrazovne aktivnosti za razvoj ljudskih resursa, koje će uključivati provedbu preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studijskih programa u suradnji s domaćim i inozemnim sveučilištima, a po završetku provedbe projekta, kad Dječji centar za translacijsku medicinu započne s poslovanjem, planirano je novo zapošljavanje, kako mladih visokoobrazovanih osoba, tako i iskusnih istraživača i medicinskih stručnjaka. Kroz pet godina planira se zaposliti ukupno 124 osobe.

Glavna orijentacija novog Centra bit će visoko kvalitetno istraživanje koje će omogućiti unaprjeđenje postojećih te razvoj potpuno novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka povezanih s učestalim dječjim bolestima, prvenstveno u područjima pedijatrijske alergologije, imunologije i pulmologije.

Ugovaranjem ovog projekta, SAFU je dosad u okviru OPKK ugovorio 543 projekta ukupne vrijednosti preko 24 milijarde kuna od čega je 19,2 milijarde bespovratnih sredstava, a od tog broja čak 100 projekata je povezano s ulaganjima u zdravstvo i u projekte povezane s istraživanjem i inovacijama. 

Skip to content