Preskoči na sadržaj
Naslovnica » Projekti » Interaktivna karta - projekti

Interaktivna karta - projekti

Projekt: Rekonstrukcija-dogradnja Obale kneza Domagoja I i II u Gradskoj luci Split copy

Rekonstrukcija-dogradnja Obale kneza Domagoja I i II u Gradskoj luci Split

Saznajte više
Projekt: Centar za kulturu zdravlja – dvorac Janković Cabuna copy

Centar za kulturu zdravlja – dvorac Janković Cabuna

Saznajte više
Projekt: Jačanje sustava javnog prijevoza copy

Jačanje sustava javnog prijevoza

Saznajte više
Projekt: Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću copy

Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću

Saznajte više
Projekt: Uređenje Turističko-rekreacijskog centra "Jezero - Hercegovac - Ružica grad" copy

Uređenje Turističko-rekreacijskog centra "Jezero - Hercegovac - Ružica grad"

Saznajte više
Projekt: Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci- Vukovar copy

Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci- Vukovar

Saznajte više
Projekt: Izgradnja mosta kopno – Otok Čiovo u Trogiru sa spojnim cestama – 2. projektna faza copy

Izgradnja mosta kopno – Otok Čiovo u Trogiru sa spojnim cestama – 2. projektna faza

Saznajte više
Projekt: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Kaštela copy

Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Kaštela

Saznajte više
Projekt: Modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka copy

Modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka

Saznajte više
Projekt: Grupa 1 - Opremanje dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija (medicinskom, nemedicinskom i tehničkom opremom) u skladu s popisom u Prilogu 10 copy

Grupa 1 - Opremanje dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija (medicinskom, nemedicinskom i tehničkom opremom) u skladu s popisom u Prilogu 10

Saznajte više
Projekt: Izgradnja nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Gradec-Sveti Ivan Žabno copy

Izgradnja nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Gradec-Sveti Ivan Žabno

Saznajte više
Projekt: Zadar baštini - Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020. copy

Zadar baštini - Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020.

Saznajte više
Projekt: Obnova voznog parka HŽ Putničkog prijevoza novim elektromotornim vlakovima copy

Obnova voznog parka HŽ Putničkog prijevoza novim elektromotornim vlakovima

Saznajte više
Projekt: Zaštita i očuvanje zdravstvenog sustava i javnog zdravlja nabavom medicinske i zaštitne opreme u borbi protiv "COVID-19" copy

Zaštita i očuvanje zdravstvenog sustava i javnog zdravlja nabavom medicinske i zaštitne opreme u borbi protiv "COVID-19"

Saznajte više
Projekt: e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt) copy

e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)

Saznajte više
Projekt: Sveučilišni kampus Varaždin, faza III - Studentski dom s pratećim sadržajima copy

Sveučilišni kampus Varaždin, faza III - Studentski dom s pratećim sadržajima

Saznajte više
Projekt: Izgradnja nacionalne agregacijske širokopojasne infrastrukture i povezivanje ciljanih javnih korisnika copy

Izgradnja nacionalne agregacijske širokopojasne infrastrukture i povezivanje ciljanih javnih korisnika

Saznajte više
Projekt: Studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, 1. faza (TRIS) copy

Studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, 1. faza (TRIS)

Saznajte više
Projekt: Razvoj sustava antikorozivne zaštite za višenamjensku uporabu cijevi copy

Razvoj sustava antikorozivne zaštite za višenamjensku uporabu cijevi

Saznajte više
Projekt: RECIKLIRANA GUMA & SOLARNA FOTOKATALIZA: EKOLOŠKA INOVACIJA ZA PASIVNU ZAŠTITU ZRAKA I ZDRAVLJA copy

RECIKLIRANA GUMA & SOLARNA FOTOKATALIZA: EKOLOŠKA INOVACIJA ZA PASIVNU ZAŠTITU ZRAKA I ZDRAVLJA

Saznajte više
Projekt: Pristupna Cesta luci Polačište copy

Pristupna Cesta luci Polačište

Saznajte više
Projekt: Slavimo život zajedno copy

Slavimo život zajedno

Saznajte više
Projekt: Razvoj širokopojasne infrastrukture za područje općine Medulin, općine Barban, općine Ližnjan-Lisignano, općine Marčana copy

Razvoj širokopojasne infrastrukture za područje općine Medulin, općine Barban, općine Ližnjan-Lisignano, općine Marčana

Saznajte više
Projekt: Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom copy

Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom

Saznajte više
Projekt: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za grad Poreč i općine Funtana, Kaštelir Labinci, Sveti Lovreč, Tag Vabriga, Višnjan, Vižinada, Vrsar i Tinjan copy

Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za grad Poreč i općine Funtana, Kaštelir Labinci, Sveti Lovreč, Tag Vabriga, Višnjan, Vižinada, Vrsar i Tinjan

Saznajte više
Projekt: KaŽu5 EduKA II copy

KaŽu5 EduKA II

Saznajte više
Projekt: Vodene tajne Slunja copy

Vodene tajne Slunja

Saznajte više
Projekt: Uređenje prostora dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija Opće bolnice Karlovac copy

Uređenje prostora dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija Opće bolnice Karlovac

Saznajte više
Projekt: Atrij znanja copy

Atrij znanja

Saznajte više
Projekt: Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK-Rijeka, dionica copy

Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju  željezničke pruge M202 Zagreb GK-Rijeka, dionica 

Saznajte više
Projekt: Rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka copy

Rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka

Saznajte više
Projekt: Izgradnja i opremanje nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine Specijalne bolnice Varaždinske Toplice copy

Izgradnja i opremanje nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine Specijalne bolnice Varaždinske Toplice

Saznajte više
Projekt: Povežimo se baštinom copy

Povežimo se baštinom

Saznajte više
Projekt: Objedinjeni hitni bolnički prijem KBC Split copy

Objedinjeni hitni bolnički prijem KBC Split

Saznajte više
Projekt: Otvorene ljetne pozornice urbane aglomeracije Split copy

Otvorene ljetne pozornice urbane aglomeracije Split

Saznajte više
Projekt: Priprema strateških projekata Kliničkog bolničkog centra Split copy

Priprema strateških projekata Kliničkog bolničkog centra Split

Saznajte više
Projekt: Implementacija sustava e-ticketing u Promet d.o.o. Split putem ITU mehanizma copy

Implementacija sustava e-ticketing u Promet d.o.o. Split putem ITU mehanizma

Saznajte više
Projekt: Rekonstrukcija bolničkih kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici "Dr. Ivo Pedišić" Sisak kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje copy

Rekonstrukcija bolničkih kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici "Dr. Ivo Pedišić" Sisak kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje

Saznajte više
Projekt: Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptaciju i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju copy

Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptaciju i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju

Saznajte više
Projekt: Zamjena spojnog vrelovoda od TE-TO do toplane Pogona Osijek copy

Zamjena spojnog vrelovoda od TE-TO do toplane Pogona Osijek

Saznajte više
Projekt: Dogradnja luke Baška copy

Dogradnja luke Baška

Saznajte više
Projekt: Studentski dom Palacin copy

Studentski dom Palacin

Saznajte više
Projekt: Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" copy

Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana"

Saznajte više
Projekt: Izgradnja zaobilaznice grada Vodica – 2. faza copy

Izgradnja zaobilaznice grada Vodica – 2. faza

Saznajte više
Projekt: Regionalni centar kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar copy

Regionalni centar kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar

Saznajte više
Projekt: Nepoznata Krka: skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke copy

Nepoznata Krka: skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke

Saznajte više
Projekt: "Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin " copy

Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin

Saznajte više
Projekt: Geo priče UNESCO geoparka copy

Geo priče UNESCO geoparka

Saznajte više
Projekt: Rekonstrukcija dvorca Opeka za potrebe Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi copy

Rekonstrukcija dvorca Opeka za potrebe Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi

Saznajte više
Projekt: Unapređenje sustava dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split copy

Unapređenje sustava dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split

Saznajte više
Projekt: Dom kulture Benkovac copy

Dom kulture Benkovac

Saznajte više
Projekt: Poboljšanje pristupa dnevnoj bolnici u Općoj bolnici Bjelovar copy

Poboljšanje pristupa dnevnoj bolnici u Općoj bolnici Bjelovar

Saznajte više
Projekt: Unaprjeđenje infrastrukture medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva copy

Unaprjeđenje infrastrukture medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva

Saznajte više
Projekt: Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara Pekara s trgom Vatroslava Lisinskog, Tvrđa copy

Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara Pekara s trgom Vatroslava Lisinskog, Tvrđa

Saznajte više
Projekt: Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnoj kirurgiji u Općoj županijskoj bolnici Vukovar i bolnici hrvatskih veterana copy

Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnoj kirurgiji u Općoj županijskoj bolnici Vukovar i bolnici hrvatskih veterana

Saznajte više
Projekt: Povijest na zrnu soli copy

Povijest na zrnu soli

Saznajte više
Projekt: Izgradnja Centra za forenzičku psihijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče copy

Izgradnja Centra za forenzičku psihijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče

Saznajte više
Projekt: Tehnička pomoć za MRRFEU copy

Tehnička pomoć za MRRFEU

Saznajte više
Projekt: Razvoj infrastrukture Poduzetničkog centra copy

Razvoj infrastrukture Poduzetničkog centra

Saznajte više
Projekt: Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta copy

Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta

Saznajte više
Projekt: Požeške bolte copy

Požeške bolte

Saznajte više
Projekt: Dogradnja luke otvorene za javni promet Mrtvaška na otoku Lošinju copy

Dogradnja luke otvorene za javni promet Mrtvaška na otoku Lošinju

Saznajte više
Projekt: Rekonstrukcija i dogradnja trajektnog pristaništa Žigljen copy

Rekonstrukcija i dogradnja trajektnog pristaništa Žigljen

Saznajte više
Projekt: Kuće u Romskom naselju copy

Kuće u Romskom naselju

Saznajte više
Projekt: Uspostava Centra dijeljenih usluga copy

Uspostava Centra dijeljenih usluga

Saznajte više
Projekt: Uspostava e-Registra zgrada copy

Uspostava e-Registra zgrada

Saznajte više
Projekt: Izgradnja pomorsko-putničkog terminala Vela Luka copy

Izgradnja pomorsko-putničkog terminala Vela Luka

Saznajte više
Projekt: Izgradnja i opremanje nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine Specijalne bolnice Varaždinske Toplice copy

Izgradnja i opremanje nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine Specijalne bolnice Varaždinske Toplice

Saznajte više
Projekt: Rekonstrukcija dvorca Pejačević – Velikog i Malog copy

Rekonstrukcija dvorca Pejačević – Velikog i Malog

Saznajte više
Projekt: Centar kompetencija za razvoj inovativnih drvnih proizvoda - Cekom Spin copy

Centar kompetencija za razvoj inovativnih drvnih proizvoda - Cekom Spin

Saznajte više
Projekt: Projekt izgradnje državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka copy

Projekt izgradnje državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka

Saznajte više
Projekt: Uređenje luke Omiš – II. faza izgradnje copy

Uređenje luke Omiš – II. faza izgradnje

Saznajte više
Projekt: eHZZO-Izgradnja integriranog informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje copy

eHZZO-Izgradnja integriranog informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Saznajte više
Projekt: Istraživačko-edukacijski centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja - Rekonstrukcija i dogradnja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu copy

Istraživačko-edukacijski centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja - Rekonstrukcija i dogradnja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu

Saznajte više
Projekt: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području konzorcija Donja Voća copy

Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području konzorcija Donja Voća

Saznajte više
Projekt: Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić-Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) - Zabok (uključivo) copy

Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić-Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) - Zabok (uključivo)

Saznajte više
Projekt: Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek copy

Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek

Saznajte više
Projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine copy

Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine

Saznajte više
Projekt: Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice u Općoj bolnici "Dr. Ivo Pedišić" Sisak kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje copy

Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice u Općoj bolnici "Dr. Ivo Pedišić" Sisak kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje

Saznajte više
Projekt: Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo-Križevci copy

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo-Križevci

Saznajte više
Projekt: Izgradnja zgrade, infrastrukture i okoliša studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku copy

Izgradnja zgrade, infrastrukture i okoliša studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku

Saznajte više
Projekt: Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu – O-ZIP copy

Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu – O-ZIP

Saznajte više
Projekt: Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba copy

Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba

Saznajte više
Projekt: ITU ZG - Čuvar baštine - novi Hrvatski prirodoslovni muzej copy

ITU ZG - Čuvar baštine - novi Hrvatski prirodoslovni muzej

Saznajte više
Projekt: Razvoj inovativnih formulacija kliničke prehrane copy

Razvoj inovativnih formulacija kliničke prehrane

Saznajte više
Projekt: Tehnička pomoć za Ministarstvo financija copy

Tehnička pomoć za Ministarstvo financija

Saznajte više
Projekt: Sinergija molekularnih biljega i multimodalnog in vivo snimanja u pretkliničkoj procjeni posljedica ishemijskog moždanog udara (SineMozak) copy

Sinergija molekularnih biljega i multimodalnog in vivo snimanja u pretkliničkoj procjeni posljedica ishemijskog moždanog udara (SineMozak)

Saznajte više
Projekt: Održiva proizvodnja bioplina zamjenom kukuruzne silaže poljoprivrednim energetskim kulturama copy

Održiva proizvodnja bioplina zamjenom kukuruzne silaže poljoprivrednim energetskim kulturama

Saznajte više
Projekt: Tehnička pomoć za Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja copy

Tehnička pomoć za Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Saznajte više
Projekt: Nova luka Korčula - luka Polačište copy

Nova luka Korčula - luka Polačište

Saznajte više
Projekt: Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku copy

Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku

Saznajte više
Projekt: Centar Hrvatskog Crvenog križa za korisnike socijalnih usluga u zajednici copy

Centar Hrvatskog Crvenog križa za korisnike socijalnih usluga u zajednici

Saznajte više
Projekt: Imam svoj dom copy

Imam svoj dom

Saznajte više
Projekt: StartUp Factory Zagreb - Inkubator za visoke tehnologije copy

StartUp Factory Zagreb - Inkubator za visoke tehnologije

Saznajte više
Projekt: Transformacija Dječjeg doma Zagreb - infrastrukturna prilagodba za pružanje izvaninstitucionalnih usluga copy

Transformacija Dječjeg doma Zagreb - infrastrukturna prilagodba za pružanje izvaninstitucionalnih usluga

Saznajte više
Projekt: Nabava SPP autobusa i izgradnja SPP punionice copy

Nabava SPP autobusa i izgradnja SPP punionice

Saznajte više
Projekt: Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula copy

Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula

Saznajte više
Projekt: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Rovinja copy

Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Rovinja

Saznajte više
Projekt: Promicanje održivog razvoja Značajnog krajobraza Baraćeve špilje copy

Promicanje održivog razvoja Značajnog krajobraza Baraćeve špilje

Saznajte više
Projekt: Poboljšanje pristupa dnevnoj bolnici u Općoj bolnici Bjelovar copy

Poboljšanje pristupa dnevnoj bolnici u Općoj bolnici Bjelovar

Saznajte više
Projekt: Dom kulture Benkovac copy

Dom kulture Benkovac

Saznajte više
Projekt: Unapređenje sustava dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split copy

Unapređenje sustava dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split

Saznajte više
Projekt: Rekonstrukcija dvorca Opeka za potrebe Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi copy

Rekonstrukcija dvorca Opeka za potrebe Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi

Saznajte više
Projekt: Geo priče UNESCO geoparka copy

Geo priče UNESCO geoparka

Saznajte više
Projekt: "Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin " copy

Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin

Saznajte više
Projekt: Regionalni centar kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar copy

Regionalni centar kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar

Saznajte više
Projekt: Izgradnja zaobilaznice grada Vodica – 2. faza copy

Izgradnja zaobilaznice grada Vodica – 2. faza

Saznajte više
Projekt: Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" copy

Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana"

Saznajte više
Projekt: Zamjena spojnog vrelovoda od TE-TO do toplane Pogona Osijek copy

Zamjena spojnog vrelovoda od TE-TO do toplane Pogona Osijek

Saznajte više
Projekt: Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptaciju i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju copy

Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptaciju i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju

Saznajte više
Projekt: Rekonstrukcija bolničkih kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici "Dr. Ivo Pedišić" Sisak kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje copy

Rekonstrukcija bolničkih kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici "Dr. Ivo Pedišić" Sisak kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje

Saznajte više
Projekt: Rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka copy

Rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka

Saznajte više
Projekt: Implementacija sustava e-ticketing u Promet d.o.o. Split putem ITU mehanizma copy

Implementacija sustava e-ticketing u Promet d.o.o. Split putem ITU mehanizma

Saznajte više
Projekt: Priprema strateških projekata Kliničkog bolničkog centra Split copy

Priprema strateških projekata Kliničkog bolničkog centra Split

Saznajte više
Projekt: Otvorene ljetne pozornice urbane aglomeracije Split copy

Otvorene ljetne pozornice urbane aglomeracije Split

Saznajte više
Projekt: Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara Pekara s trgom Vatroslava Lisinskog, Tvrđa copy

Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara Pekara s trgom Vatroslava Lisinskog, Tvrđa

Saznajte više
Projekt: Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnoj kirurgiji u Općoj županijskoj bolnici Vukovar i bolnici hrvatskih veterana copy

Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnoj kirurgiji u Općoj županijskoj bolnici Vukovar i bolnici hrvatskih veterana

Saznajte više
Projekt: Izgradnja i opremanje nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine Specijalne bolnice Varaždinske Toplice copy

Izgradnja i opremanje nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine Specijalne bolnice Varaždinske Toplice

Saznajte više
Projekt: Potpora vrhunskim istraživanjima Centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore
Saznajte više
Projekt: Potpora vrhunskim istraživanjima Centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore

oiaudoiaudioa

Saznajte više
Projekt: Test 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Saznajte više
Projekt: Test 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Saznajte više
Projekt: Potpora vrhunskim istraživanjima Centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore
Saznajte više
Povratak na vrh