Preskoči na sadržaj

Zajedno protiv LGBT diskriminacije na radnom mjestu

Vrijednost ugovora: 96.327,92 EUR
Korisnik: Lezbijska grupa Kontra, Zagreb
Program: Phare 2006

Cilj projekta: Poticanje provedbe EU i nacionalnih antidiskriminacijskih politika na tržištu rada. To se konkretno odnosi na jačanje kapaciteta vođa triju saveza sindikata na nacionalnoj razini za rješavanje slučajeva diskriminacije temeljene na seksualnoj orijentaciji zaposlenika i rad na poboljšanju radnih uvjeta za LGBT populaciju te informirati LGBT populaciju o njihovim pravima na tržištu rada i dostupnim sustavima pomoći kao i potaknuti stvaranje pozitivnog ozračja kod opće populacije vezano za LGBT populaciju i njihov položaj u radnoj zajednici.

Partneri: Iskorak - Centar za prava seksualnih i rodnih manjina i M.I.A. - Institut za mobilizaciju, intervenciju i akciju

Ciljane skupine i krajnji korisnici: sindikalni vođe te LGBT populacija i hrvatsko društvo u cjelini.

Očekivani rezultati: uspostavljen sustav podrške protiv diskriminacije temeljene na seksualnoj orijentaciji na radnom mjestu; otvoreno novo poglavlje aktivnosti sindikata; dostupnost relevantnih informacija za LGBT osobe o njihovim pravima na području rada, sustavima pravne pomoći i o tomu kako prijaviti diskriminaciju na radnom mjestu; pružanje uvida javnosti u situaciju vezanu za diskriminaciju LGBT populacije na radnom mjestu i tržištu rada kroz intenzivne javne aktivnosti i medijsko praćenje provedbe projekta.    

Primjeri Projekata
Povratak na vrh