Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Primjeri EU projekata u RH » Prva generacija pretpristupnih programa » Osnaživanje lokalnih kapaciteta za NATURA 2000 i zaštitu prirode

Osnaživanje lokalnih kapaciteta za NATURA 2000 i zaštitu prirode

Vrijednost ugovora: 86.356,44 EUR
Korisnik: Ekološko društvo Zeleni Osijek
Program: Phare 2006

Cilj projekta: poticati održivo upravljanje i zaštitu prirodnih resursa Osječko - baranjske županije kroz sudjelovanje javnosti, međusektorsku suradnju i poticanje primjene relevantnih EU direktiva

Partneri: Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode, Odjel za biologiju, Sveučilište

J.J.Strossmayera u Osijeku, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Volonterski centar Osijek

Ciljane skupine i krajnji korisnici: Odjel za biologiju, Sveučilište J.J.Strossmayera u

Osijeku, NVO, Državni zavod za zaštitu prirode, Hrvatske vode, Hrvatske šume, Javna ustanova "Park prirode Kopački rit", lokalno stanovništvo Osječko - baranjske županije, Lokalna samouprava Osječko - baranjske županije, privatne tvrtke, Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko - baranjske županije, škole, obrazovne institucije, volonteri, javnost

Očekivani rezultati: Uspostavljanje međusektorske suradnje; edukacija lokalnih dionika o programu NATURA 2000, njegovim prednostima i obavezama; podizanje svijesti i interesa za zaštitu prirode među građanima; uspostavljanje sustava zaštite prirode kroz edukaciju i monitoring biološke raznolikosti.

Primjeri Projekata
Povratak na vrh