Preskoči na sadržaj

Mladi i izgradnja mira

Vrijednost ugovora: 72.763,70 EUR
Korisnik: Centar za mirovne studije, Zagreb
Program: Phare 2006

Cilj projekta: doprinijeti pozicioniranju izgradnje mira te potaknuti uvođenje teme izgradnje mira u Nacionalnu politiku za mlade kao i u obrazovne strategije u Hrvatskoj.

Partneri: Mreža mladih Hrvatske, Documenta - centar za suočavanje s prošlošću i Institut za društvena istraživanja Zagreb (te Španjolsko vijeće mladih u dijelu Aktivnosti 3. - konferencija "Uloga mladih u izgradnji mira")

Ciljne skupine i krajnji korisnici:  mladi u formalnom obrazovanju, mladi u neformalnim obrazovnim programima, organizacije mladih i organizacije za mlade iz Hrvatske

Očekivani rezultati: Istraživanje (Provedena procjena aktivnosti izgradnje mira u javnom i civilnom/građanskom sektoru), izrada kurikuluma za izgradnju mira u formalnim i neformalnim obrazovnim programima za mlade),  javna događanja - razmjena iskustva i znanja o praksama izgradnje mira među civilnim organizacijama mladih  i državnim institucijama na razini EU), Zagovaračke aktivnosti - priznanje institucija (prepoznavanje vrijednosti ove teme) i podignuta svijest u javnosti o miru i izgradnji mira.

Primjeri Projekata
Povratak na vrh