Preskoči na sadržaj

Građani uključeni u zaštitu okoliša

Vrijednost ugovora: 68.439,92 EUR
Korisnik: „Franjo Koščec“ - udruga za zaštitu i unapređenje čovjekovog okoliša, Varaždin
Program: Phare 2006

Cilj projekta: Povećati doprinos OCD reformi procesa i primjene zakonodavstva EU u RH i ustanoviti mehanizme koji će povećati sudjelovanje građana u primjeni zakonodavstva s područja zaštite okoliša i održivog razvoja na području VŽ

Partneri: Varaždinska županija, Istraživački centar za okolišnu politiku Slobodnog Univerziteta u Berlinu

Ciljane skupine i krajnji korisnici: OCD, stručnjaci u zaštiti okoliša, djelatnici javne uprave u varaždinskoj regiji, građani Varaždinske županije.

Očekivani rezultati: poboljšanje odgovornog upravljanja principima zaštite okoliša i održivog razvoja pomoću razmjene primjera dobre prakse između Europske unije i hrvatskih OCD; povećanje kapaciteta OCD za uključenje građana u stvaranje odluka i politika zaštite okoliša pomoću stvaranja trening programa za trenere volontera i stvaranja baze podataka za volontere u zaštiti okoliša; podizanje svijesti građana o dobrobiti sudjelovanja u inicijativama civilnog društva koji se bave okolišem i primjenom zakonodavstva.

Primjeri Projekata
Povratak na vrh