Preskoči na sadržaj

EE Slavonia

Vrijednost ugovora: 192.698,60 EUR
Korisnik: Grad Osijek
Program: Prekogranična suradnja Italija-Hrvatska, Phare 2006

Ciljevi projekta usmjereni su prema stvaranju uvjeta za realizaciju samoodrživih projekata, smanjenju potrošnje energije i povećanju energetske učinkovitosti na području grada Osijeka, ali i sve četiri županije istočne Hrvatske. U sklopu projekta planirana je izrada energetske baze svih objekata u gradskom vlasništvu, najmanje 75 većih objekata. Napravit će se baza podataka, programska podrška i osigurati hardware koji će omogućiti praćenje potrošnje energije u zgradama te pripremu i realizaciju projekata uštede energije u javnim gradskim objektima.

Primjeri Projekata
Povratak na vrh