Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Primjeri EU projekata u RH » Prva generacija pretpristupnih programa

Prva generacija pretpristupnih programa

Regionalni centar za gospodarenje otpadom Bikarac u Šibensko-kninskoj županiji

Korisnik:

Gradska čistoća d.o.o. Šibenik

Vrijednost ugovora:

8.820.000,00 EUR

BOROŠ DRAVA

Korisnik:

Hrvatske vode

Vrijednost ugovora:

219.057 EUR

InveStimulation

Korisnik:

Regionalna razvojna agencija Međimurje (REDEA)

Vrijednost ugovora:

78.018,01 EUR

Kultur

Korisnik:

Grad Čakovec

Vrijednost ugovora:

165.019,16 EUR

LOMESS PD

Korisnik:

Međimurske vode d.o.o.

Vrijednost ugovora:

189.142,07 EUR

Underground Istria

Korisnik:

Istarska županija

Vrijednost ugovora:

101.332,64 EUR

Mlinarski put

Korisnik:

Ekološka organizacija Lipa (EOL), Čakovec

Vrijednost ugovora:

86.270,25 EUR

PANNONIAN TOURISM

Korisnik:

HZZ - Regionalni ured Osijek

Vrijednost ugovora:

78.696,78 EUR

FuturePublicEnergy

Korisnik:

Varaždinska županija i grad Čakovec

Vrijednost ugovora:

104.208,38 EUR

SLOHRA ZONET

Korisnik:

Istarska razvojna agencija

Vrijednost ugovora:

75.850,44 EUR

Povećanje konkurentnosti izvoznih proizvoda na Jedinstveno tržište EU

Korisnik:

Presenta Nova, Zagreb

Vrijednost ugovora:

88.516,50 EUR

Od hrvatskog do EU branda

Korisnik:

ESCO d.o.o., Bjelovar

Vrijednost ugovora:

88.914,00 EUR

Dubrovački nakit: Priča o tradiciji kroz 14 komada zlatnog nakita

Korisnik:

Zlatarna Križek, Zagreb

Vrijednost ugovora:

60.798,20 EUR

Ulazak na nova strana tržišta i jačanje postojeće izvozne pozicije putem poboljšane marketinške strategije

Korisnik:

PPM d.o.o., Čakovec

Vrijednost ugovora:

96.351,37 EUR

Standardizacijom do Top 5

Korisnik:

Stražaplastika d.d., Hum na Sutli

Vrijednost ugovora:

92.693,72 EUR

Mali dio hrvatskog svjetla u Europi

Korisnik:

Intra Lighting d.o.o., Čazma

Vrijednost ugovora:

77.465,67 EUR

Poboljšanje konkurentnosti i povećanje izvoza

Korisnik:

Alpron d.o.o., Kastav

Vrijednost ugovora:

62.411,92 EUR

Energetska formula za povećanje izvoza: E= m×c² (Ecology=modern but cheaper, cleaner)

Korisnik:

Sirovina Trgoprerada d.o.o., Bjelovar

Vrijednost ugovora:

77.189,45 EUR

Poboljšana proizvodnja eko drva

Korisnik:

DIL d.o.o., Vojnić

Vrijednost ugovora:

79.710,42 EUR

Hrvatsko ljekovito bilje

Korisnik:

Ljekovito bilje d.o.o., Kloštar Podravski

Vrijednost ugovora:

88.732,05 EUR

Razvoj uz znanje

Korisnik:

Grad Pakrac

Vrijednost ugovora:

661.436,73 EUR

Multifunkcionalna dvorana za sport i turizam Delnice

Korisnik:

Grad Delnice

Vrijednost ugovora:

981.188,78 EUR

Proširenje infrastrukture u Poslovnoj zoni Šopot

Korisnik:

Grad Benkovac

Vrijednost ugovora:

638.442,24 EUR

Obnova željezničke pruge Vinkovci – Tovarnik – državna granica

Korisnik:

Hrvatske željeznice – HŽ infrastruktura d.o.o.

Vrijednost ugovora:

59.500.000,00 EUR

Uspostava cjelodnevnog centra za njegu i brigu djece sa posebnim potrebama u Požegi

Korisnik:

Požeško-slavonska županija

Vrijednost ugovora:

310.987,56 EUR

Smanjenje otpada na izvoru nastanka u općini Erdut “Tko ako ne ja?”

Korisnik:

GORD - Građanska organizacija razvoja Dalj

Vrijednost ugovora:

72.454,46 EUR

Sudjelovanje stanovnika u održivom razvoju regije

Korisnik:

CCO-Centar za organiziranje zajednice, Češka i HMRR-Hrvatska mreža za ruralni razvoj, Zagreb

Vrijednost ugovora:

81.941,92 EUR

Promicanje održivog upravljanja prirodnim resursima kroz edukaciju i podizanje javne svijesti

Korisnik:

EkoSense - udruga za promicanje kulture življenja u skladu s prirodom, Gvozd

Vrijednost ugovora:

66.355,20 EUR

Program promocije čistije proizvodnje u hotelijerstvu

Korisnik:

Centric Austria International

Vrijednost ugovora:

89.057,70 EUR

AWERES - Osvještavanje i obrazovanje o obnovljivim izvorima energije

Korisnik:

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja, Zagreb

Vrijednost ugovora:

72.280,88 EUR

Građani uključeni u zaštitu okoliša

Korisnik:

„Franjo Koščec“ - udruga za zaštitu i unapređenje čovjekovog okoliša, Varaždin

Vrijednost ugovora:

68.439,92 EUR

Razvoj programa za okolišno odgovorno upravljanje malim turističkim objektima u Hrvatskoj

Korisnik:

Sunce - Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj, Split

Vrijednost ugovora:

90.501,30 EUR

Jačanje sposobnosti NVO-a za provođenje Natura 2000

Korisnik:

Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora, Veli Lošinj

Vrijednost ugovora:

85.597,47 EUR

Osnaživanje lokalnih kapaciteta za NATURA 2000 i zaštitu prirode

Korisnik:

Ekološko društvo Zeleni Osijek

Vrijednost ugovora:

86.356,44 EUR

Demokracija u praksi

Korisnik:

Zelena Istra, Pula

Vrijednost ugovora:

77.454,90 EUR

Sve za tebe

Korisnik:

PRONI - Centar za socijalno podučavanje, Osijek

Vrijednost ugovora:

63.531,42 EUR

MLADI PODUZETNICI-TEŽITE VIŠEM!

Korisnik:

Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.

Vrijednost ugovora:

53.993,65 EUR

Izvor- osnaživanje mladih za prijelaz iz institucionalne skrbi u samostalni život

Korisnik:

Udruga za inicijative u socijalnoj politici, Zagreb

Vrijednost ugovora:

62.525,79 EUR

Mladi Gvozda na djelu

Korisnik:

Suncokret - Centar za razvoj zajednice, Gvozd

Vrijednost ugovora:

67.305,60 EUR

BITI MLAD - BITI AKTIVAN

Korisnik:

Organizacija za građanske inicijative, Osijek

Vrijednost ugovora:

67.943,62 EUR

MLADI SU VAŽNI - Seksualna i reproduktivna prava i zdravlje mladih u RH

Korisnik:

CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Zagreb

Vrijednost ugovora:

65.907,00 EUR

Novi mediji za nove ljude

Korisnik:

Domaći – udruga za kreativni razvoj, Karlovac

Vrijednost ugovora:

59.519,70 EUR

Mladi – donositelji odluka u lokalnoj zajednici

Korisnik:

Europski dom Slavonski Brod

Vrijednost ugovora:

74.146,66 EUR

Volonterski centri u zajednicama

Korisnik:

Volonterski centar Zagreb

Vrijednost ugovora:

64.678,50 EUR

Mladi i izgradnja mira

Korisnik:

Centar za mirovne studije, Zagreb

Vrijednost ugovora:

72.763,70 EUR

Nulta tolerancija na seksualno nasilje

Korisnik:

Ženska soba – Centar za seksualna prava, Zagreb

Vrijednost ugovora:

76.694,30 EUR

Mobilni stručni tim - podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama

Korisnik:

Centar inkluzivne potpore - "IDEM", Zagreb

Vrijednost ugovora:

83.345,12 EUR

Romi u fokusu

Korisnik:

ZaMirNET, Zagreb

Vrijednost ugovora:

83.524,00 EUR

Jačanje najslabije karike u svijetu rada

Korisnik:

Udruga Mobbing - Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobinga, Zagreb

Vrijednost ugovora:

90.365,77 EUR

Možemo to riješiti – Medijacijom prema kulturi demokratske komunikacije i rješavanja sukoba

Korisnik:

Forum za slobodu odgoja, Zagreb

Vrijednost ugovora:

74.321,03 EUR

Zajedno protiv LGBT diskriminacije na radnom mjestu

Korisnik:

Lezbijska grupa Kontra, Zagreb

Vrijednost ugovora:

96.327,92 EUR

Stvaranje novih modela za unapređenje položaja žena i integraciju rodne jednakosti u politike lokalnih vlasti Grada Splita

Korisnik:

Domine - Udruga za razvoj civilnog društva i promicanje ženskih prava, Split

Vrijednost ugovora:

87.676,40 EUR

Povećanje sudjelovanja radnika u politikama jednakih mogućnosti (za tekstilne radnice)

Korisnik:

Centar za ženske studije, Zagreb

Vrijednost ugovora:

54.781,24 EUR

Podizanje glasa na lokalnoj razini: stvaranje puta prema učinkovitoj provedbi anti-diskriminacijskih propisa na lokalnoj i nacionalnoj razini

Korisnik:

B.a.B.e. - "Budi aktivna. Budi emancipirana.", Zagreb

Vrijednost ugovora:

73.280,92 EUR

SIPA – Jačanje institucija za zaštitu prirode

Korisnik:

Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske županije

Vrijednost ugovora:

93.848,80 EUR

ADRIATIC3S

Korisnik:

Fakultet prometnih znanosti, Zagreb

Vrijednost ugovora:

229.400,00 EUR

BULB - Program za unaprijeđenje energetske učinkovitosti u Primorsko-goranskoj županiji

Korisnik:

Regionalna razvojna agencija Porin, Rijeka

Vrijednost ugovora:

223.177,50 EUR

EE Slavonia

Korisnik:

Grad Osijek

Vrijednost ugovora:

192.698,60 EUR

E.R.S.P.A - Eko-rijeka u Spačva i Po regiji

Korisnik:

Općina Nijemci

Vrijednost ugovora:

150.000,00 EUR

Projekt "WICOS"

Korisnik:

Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Vrijednost ugovora:

288.526,20 EUR

SEM - "Systematic energy management"

Korisnik:

Karlovačka županija

Vrijednost ugovora:

138.000,00 EUR

CAPS

Korisnik:

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb

Vrijednost ugovora:

293.732,50 EUR

B.A.R.C.A. nell' Adrias Kolpos

Korisnik:

Grad Dubrovnik

Vrijednost ugovora:

107.885,03 EUR

SARA - Međuregionalni centar za prehrambenu sigurnost i analizu rizika

Korisnik:

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb

Vrijednost ugovora:

34.010,10 EUR

BIOADRIA

Korisnik:

Splitsko-dalmatinska županija

Vrijednost ugovora:

12.939,13 EUR

SEA EAS - Environmental Areas of Value and Archaelogical Sites

Korisnik:

Prirodoslovno-matematički fakultet Split

Vrijednost ugovora:

97.564,63 EUR

HANS - "Health Adriatic Network Skills"

Korisnik:

Zadarska županija

Vrijednost ugovora:

78.262,79 EUR

Procijeni i zaštiti rijeku Unu

Korisnik:

Sisačko-moslavačka županija

Vrijednost ugovora:

118.500,00 EUR

Ruralni i ekonomski razvoj nerazvijenog povijesnog istarskog lokaliteta

Korisnik:

Istarska županija

Vrijednost ugovora:

288.114,38 EUR

Svi Primjeri Projekata
Povratak na vrh