Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Primjeri EU projekata u RH » Operativni program Konkurentnost i kohezija » Opremanje dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Kliničke bolnice "Sveti Duh"

Opremanje dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Kliničke bolnice "Sveti Duh"

Opremanje dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Kliničke bolnice "Sveti Duh"

Vrijednost ugovora: 49.244.550,00 HRK
Korisnik: Klinička bolnica "Sveti Duh"
Operativni program: Konkurentnost i kohezija

Opis projekta: Provedbom ovog projekta i centralizacijom svih specijalizacija u Dnevnu bolnicu, stvaraju se preduvjeti za ostvarenje cilja projekta - omogućiti učinkovitiju, dostupniju i financijski isplativiju zdravstvenu zaštitu i skrb pacijentima iz područja rada DB/JDK te bržu obradu pacijenata, smanjenje broja dana bolničkog liječenja, smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele za 15,91% te ujedno i povećanje broja slučajeva Dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije za 60-100 % u odnosu na sadašnji broj slučajeva.

Kupnjom suvremene opreme i optimizacijom bolničkih procesa će se ostvariti preduvjeti za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite za oko 300.000 građana koji gravitiraju KB „Sveti Duh“.

Primjeri Projekata
Povratak na vrh