Preskoči na sadržaj

Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom

Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom

Vrijednost ugovora: 3.215.559.659,40 HRK
Korisnik: Hrvatske ceste d.o.o.
Operativni program: Konkurentnost i kohezija

Opis projekta: Cilj ovog projekta je ojačati povezanost državnog teritorija na samom jugu izgradnjom Pelješkog mosta  s pristupnim cestama i cestama na Pelješcu (tzv. obilaznica Stona). Predviđena provedba projekta je od 2016. do 2022. godine tijekom kojih će biti izgrađeno sveukupno 32,53 km cesta s pripadajućim pratećim objektima (vijadukti, mostovi, tuneli, podvožnjaci, odmorišta, vodospreme i dr.)

Izgradnjom mosta kopno – Pelješac i cesta povećat će se stupanj usluge prometnog sustava i sigurnost prometa, omogućiti pristup krajnjem jugu za vrijeme jakih vjetrova kad je onemogućen zračni i pomorski promet, razina pouzdanosti u smislu opskrbe regije, smanjiti trajanje putovanja prema krajnjem jugu i u tom smislu smanjiti utjecaj na okoliš.

Strateški ciljevi projekta su: poboljšanje TEN-T cestovne mreže duž Jadranske obale, poboljšanje konkurentnosti regije, povećanje povezanosti prometnog sustava i pristupa izdvojenom teritoriju Južne Dalmacije, smanjenje utjecaja na klimatske promjene i okoliš.

Izgradnja će se odvijati u četiri faze: izgradnja mosta kopno-Pelješac (2,4 km), izgradnja pristupnih cesta na kopnu (2,14 km) i na Pelješcu (9,898 km), izgradnja stonske obilaznice 1. faza (poddionica Sparagovići/Zaradeže-Prapratno duljine 10,2 km) i izgradnja stonske obilaznice 2. faza (poddionica Prapratno-Doli duljine 7,89 km).

Primjeri Projekata
Povratak na vrh