Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Primjeri EU projekata u RH » IPA komponenta I – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija » Stručni razvoj sudskih savjetnika i budućih sudaca te državnih odvjetnika kroz uspostavu samoodrživog sustava usavršavanja

Stručni razvoj sudskih savjetnika i budućih sudaca te državnih odvjetnika kroz uspostavu samoodrživog sustava usavršavanja

Stručni razvoj sudskih savjetnika i budućih sudaca te državnih odvjetnika kroz uspostavu samoodrživog sustava usavršavanja

Vrijednost ugovora: 1.110.838 EUR
Korisnik: Ministarstvo pravosuđa - Pravosudna akademija
Program: IPA 2009

CILJ PROJEKTA: Doprinijeti učinkovitijem funkcioniranju pravosudnih tijela (Ministarstva pravosuđa, Pravosudne akademije) poboljšavajući stručnost sudskih savjetnika i budućih sudaca te državnih odvjetnika. Projekt je osobito usmjeren na razvoj dvojnog sustava usavršavanja i sudskih savjetnika (sudskih službenika) i kandidata za buduće suce te državne odvjetnike (budućih sudskih dužnosnika).

Primjeri Projekata
Povratak na vrh