Preskoči na sadržaj

Projekt potpore Romima – faza III

Projekt potpore Romima – faza III

Vrijednost ugovora: 1.957.233,77 EUR
Korisnik: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske
Program: IPA 2008

Cilj projekta: unapređenje i omogućavanje aktivnog i potpunog sudjelovanja romske nacionalne manjine u gospodarskom, kulturnom i socijalnom životu hrvatskoga društva, uz istovremeno očuvanje vlastitog identiteta, kulture i tradicije. Projekt će unaprijediti ekološke i opće životne uvjete u dva romska naselja u Međimurskoj županiji (Orehovica i Mursko Središće-Sitnice). Projekt će se provoditi kroz jedan ugovor o radovima te jedan ugovor o uslugama (nadzora).

Primjeri Projekata
Povratak na vrh