Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Primjeri EU projekata u RH » IPA komponenta I – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija » Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom – faza III

Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom – faza III

Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom – faza III

Vrijednost ugovora: 5.430.000,00 EUR
Korisnik: Ministarstvo unutarnjih poslova
Program: IPA 2007

Cilj projekta je jačanje sustava upravljanja i kontrole na granicama u skladu sa Schengenskim sustavom kao i uspostava veće sigurnosti na međunarodnim granicama, te smanjenje prekograničnog kriminala i nezakonite migracije. To će se postići integriranjem dodatnih 25 graničnih prijelaza u postojeći Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom (NBMIS) nabavom cjelovita rješenja, koje uključuje modernizaciju trenutačne NBMIS aplikacije te razvoj nove mobilne aplikacije.

Ovaj je projekt treća faza razvoja nacionalnog informacijskog sustava za upravljanje državnom granicom, prve dvije faze financirane su kroz CARDS program.

Primjeri Projekata
Povratak na vrh