Preskoči na sadržaj

IPA

Republika Hrvatska je kao zemlja kandidatkinja prije ulaska u Europsku uniju bila korisnica Instrumenta pretpristupne pomoći - IPA (eng. Instrument for Pre – Accession Assistance), programa koji je u financijskoj perspektivi 2007. – 2013. zamijenio programe prve generacije - CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD. Nakon pristupanja, Republika Hrvatska nastavila je s korištenjem ovog financijskog instrumenta. Naime, IPA kao instrument pretpristupne pomoći definiran je financijskim sporazumom zasebno za svaku programsku godinu te je SAFU ugovarao projekte programirane kroz IPA 2012. programsku godinu do studenog 2016. godine, a za IPA 2013. programsku godinu do siječnja 2017. godine. Rok za provedbu ugovora zaključenih po navedenim programskim godinama je studeni 2018. godine (IPA 2012) te siječanj 2019. godine (IPA 2013). Plaćanja po navedenim programima zaključno će se moći izvršavati do kraja 2019. godine i početka 2020. godine.

Pomoć u tranziciji i jačanje institucija – IPA komponenta I. usmjerena je na financiranje aktivnosti i projekata koji se odnose na izgradnju i jačanje institucija s ciljem njihovog usklađivanja s europskom pravnom stečevinom i kao pomoć u ispunjavanju kriterija (politički kriteriji, ekonomski kriteriji, sposobnost preuzimanja obveza iz članstva) za pristupanje Europskoj uniji.

Putem ove komponente financiraju se projekti iz područja pravosuđa, unutarnjih poslova, zaštite ljudskih prava i antidiskriminacije, projekti jačanja nevladinog sektora, zaštite kulturnih i prirodnih bogatstava, poreza, prometne politike, zdravstva i zaštite okoliša.

IPA komponenta I predstavlja nastavak aktivnosti iz PHARE programa kojim je započet proces izgradnje i unaprjeđenja institucija.

Korisnici IPA komponente I su središnja tijela državne uprave, javne ustanove  te neprofitne organizacije (organizacije civilnog društva, državna sveučilišta i sl.).

Pravni okvir za korištenje sredstava predviđenih u okviru IPA I. komponente je financijski sporazum – dokument koji se za svaku programsku godinu potpisuje između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske. Njime se, između ostalog, definiraju projekti koje će se financirati, rokovi unutar kojih raspoloživa sredstva moraju biti ugovorena te rokovi do kojih plaćanja prema ugovarateljima, odnosno korisnicima moraju biti izvršena.

Nakon što se definiraju prema prioritetima, projekti se ugovaraju te provode sukladno njihovoj namjeni tj. kroz nekoliko vrsta ugovora – ugovora o tehničkoj pomoći, nabavi opreme, izvođenju radova, twinning ugovora te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ovisno o vrsti pomoći, korisnici projekta obvezni su, u slučaju da je tako definirano Financijskim sporazumom, sufinancirati dio iznosa projekata. Najčešći udjeli sufinanciranja su sljedeći:  twinning komponenta i nabava usluga 10%, nabava roba, izvođenje radova 15%, ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava 5%.

Kroz navedene programe Republika Hrvatska je na raspolaganju imala 211 milijuna eura.

Popis ugovorenih projekata iz programa IPA I

Popis ugovorenih projekata iz programa prve generacije

Povratak na vrh