Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

PHARE 2006

Adaptacija ITMS sustava

Status: Zatvoren od 21.07.2008.
Referenca: EuropeAid/125622/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Integrirani sustav za upravljanje tarifama (ITMS) je važan za osiguranje
pravilnog određivanja stope trošarina i pravilnog odabira ekonomskih mjera. Ugovaratelj će imati obvezu nadogradnje postojećih ili razvijanja zamjenskih modula: modula TQS (Nadzor tarifnih kvota), modula EBTI (Informacije o europskim vezanim tarifama), modula SMS (Sustav upravljanja uzorcima), modula ISPP (Informacijski sustav za procedure obrade) i modula ECICS (Europski popis carinske robe - kemijskih supstanci). Navedeni moduli moraju imati mogućnost međusobnog povezivanja ili povezivanja s drugim aplikacijama, te moraju biti integrirani u postojeći informatički sustav.
Dokumenti

Studija izvedivosti vezana za kapacitete lučkih postrojenja za prijam materijala

Status: Zatvoren od 18.07.2008.
Referenca: EuropeAid/125614/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj projekta je izrada studije za Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
pomoću koje bi se pobliže odredila potrebna tehnologija, radni uvjeti, organizacijska struktura lučkih postrojenja uzduž istočne jadranske obale. Pomoću navedene studije bi se predložili kapaciteti i lokacije lučkih postrojenja, te bi se odredilo vrijeme razvoja (uključujući srednjoročne i dugoročne ciljeve) i mogućih financijskih sporazuma za razvoj sustava lučkih postrojenja koji bi pokrivao sve luke u RH otvorene za međunarodnu trgovinu.
Dokumenti

Glavna revizija klasifikacije i poboljšanje načina obrade tematskih statističkih podataka - tehnička pomoć

Status: Zatvoren od 04.08.2008.
Referenca: EuropeAid/125582/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Ovaj projekt je dizajniran za implementiranje strategije na slijedećim
prioritetnim područjima:makroekonomija i poslovni indikatori, migracijska statistika i predviđanja veličine populacije,povremeno provođenje anketa, te statistika napretka i korištenja znanosti i tehnologije. Projektni inputi se tiču implementacije stečevine EU u statistici u spomenutim područjima. Ovdje se radi također i o razvoju/poboljšanju indikatora, zatim o kompilaciji i sporednom korištenju podataka koji su već dostupni u Državnom zavodu za statistiku i drugim administrativnim izvorima.
Dokumenti

Razvoj institucionalnih kapaciteta za upravljanje Strukturnim fondovima EU nakon pristupa RH u EU (komponenta institucionalne izgradnje)

Status: Zatvoren od 14.07.2008.
Referenca: EuropeAid/125568/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog projekta je pružanje tehničke pomoći Središnjem državnom uredu za
razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU u upravljanju Strukturnim fondovima EU pomoću razvoja institucionalnih i kadrovskih kapaciteta hrvatske središnje uprave. Ovim projektom će se omogućiti ostvarenje pretpostavki za učinkovito programiranje i implementaciju programa sufinanciranih iz Strukturnih fondova EU i izgradnja kapaciteta za obavljanje navedenih zadaća u mjerodavnim institucijama.
Dokumenti
Povratak na vrh