Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

PHARE 2006

Niz pripremljenih projekata za IPA-u / Strukturne fondove EU

Status: Zatvoren od 14.07.2008.
Referenca: EuropeAid/125567/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog projekta je pružanje tehničke pomoći SDURF-u u svrhu osiguranja
apsorpcije EU pomoći u razdobljima prije i poslije pristupa EU.
Ovim projektom će se pripremiti niz kvalitetnih projekata spremnih za
sufinanciranje iz IPA-e i Strukturnih fondova, te će se pojačati kapaciteti nadležnih uprava, posredničkih tijela, mjerodavnih regionalnih i lokalnih vlasti i ostalih potencijalnih dionika za apsorpciju IPA i EU Strukturnih fondova.
Dokumenti

Razvoj institucionalnih kapaciteta za upravljanje Strukturnim fondovima EU nakon pristupa RH u EU (komponenta institucionalne izgradnje)

Status: Zatvoren od 14.07.2008.
Referenca: EuropeAid/125568/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog projekta je pružanje tehničke pomoći Središnjem državnom uredu za
razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU u upravljanju Strukturnim fondovima EU pomoću razvoja institucionalnih i kadrovskih kapaciteta hrvatske središnje uprave. Ovim projektom će se omogućiti ostvarenje pretpostavki za učinkovito programiranje i implementaciju programa sufinanciranih iz Strukturnih fondova EU i izgradnja kapaciteta za obavljanje navedenih zadaća u mjerodavnim institucijama.
Dokumenti

Glavna revizija klasifikacije i poboljšanje načina obrade tematskih statističkih podataka - tehnička pomoć

Status: Zatvoren od 04.08.2008.
Referenca: EuropeAid/125582/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Ovaj projekt je dizajniran za implementiranje strategije na slijedećim
prioritetnim područjima:makroekonomija i poslovni indikatori, migracijska statistika i predviđanja veličine populacije,povremeno provođenje anketa, te statistika napretka i korištenja znanosti i tehnologije. Projektni inputi se tiču implementacije stečevine EU u statistici u spomenutim područjima. Ovdje se radi također i o razvoju/poboljšanju indikatora, zatim o kompilaciji i sporednom korištenju podataka koji su već dostupni u Državnom zavodu za statistiku i drugim administrativnim izvorima.
Dokumenti

Studija izvedivosti vezana za kapacitete lučkih postrojenja za prijam materijala

Status: Zatvoren od 18.07.2008.
Referenca: EuropeAid/125614/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj projekta je izrada studije za Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
pomoću koje bi se pobliže odredila potrebna tehnologija, radni uvjeti, organizacijska struktura lučkih postrojenja uzduž istočne jadranske obale. Pomoću navedene studije bi se predložili kapaciteti i lokacije lučkih postrojenja, te bi se odredilo vrijeme razvoja (uključujući srednjoročne i dugoročne ciljeve) i mogućih financijskih sporazuma za razvoj sustava lučkih postrojenja koji bi pokrivao sve luke u RH otvorene za međunarodnu trgovinu.
Dokumenti
Povratak na vrh