Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

PHARE 2005

Razvoj ECMS softvera - Faza II

Status: Zatvoren od 23.01.2007.
Referenca: EuropeAid/124224/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Ugovaratelj bi trebao razviti funkcionalnost IT sustava koji je predviđen u okviru
ovog projekta ECMS Faza II i na temelju studije izvedivosti EMCS.

Dokumenti

Adaptacija sustava TARIC - razvoj softvera

Status: Zatvoren od 26.01.2007.
Referenca: EuropeAid/123854/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj je ovog projekta ojačati operativnu sposobnost hrvatske carinske uprave sukladno normama EU-a u ključnim područjima carinskoga poslovanja u okviru Europske carinske tarife, carinske kontrole tranzita i kontrole kretanja robe koja podliježe posebnom porezu na promet kako bi se osigurala potpuna kompatibilnost i međusobna povezanost računalnih sustava hrvatske carine s računalnim sustavima EU-a. Projekt će se usredotočiti na razvoj komponente »Tarif Intégré Communautaire (TARIC)« integriranog sustava upravljanja tarifama, i novog kompjuteriziranog sustava tranzita (NCTS). Projekt će pomagati i razvoju programske podrške za Sustav kontrole kretanja robe koja podliježe posebnom porezu na promet (ECMS).
Dokumenti

Tehnička pomoć za proces usklađivanja između gruntovnice i katastarskih podataka u odabranim regijama

Status: Zatvoren od 29.08.2007.
Referenca: EuropeAid/123819/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Obveze ugovaratelja su slijedeće: unošenje usklađenih podataka u Integrirani
sustav upravljanja zemljištem, kao i omogućiti direktni pristup mapama i
zemljišnim knjigama u digitalnom obliku čime bi se trebao olakšati
održavanje i transparentnost upravljanja zemljištem.
Dokumenti

Procjena količine komercijalno eksploatirane ribe i školjkaša iz dubine mora

Status: Zatvoren od 29.01.2007.
Referenca: EuropeAid/123624/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Pružanje usluga unutar ovog projekta obuhvaća procjenu količine komercijalno eksploatiarane ribe i školjkaša iz dubine mora u RH. Ovim istraživanjem bi se trebalo komplementirati i izvršiti ponovnuprocjenu rezultata. U istraživački proces bi trebalo uključiti skupljanje uzoraka,
obradu podataka i izvješćivanje.
Dokumenti
Povratak na vrh