Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

PHARE 2005

Adaptacija sustava TARIC - razvoj softvera

Status: Zatvoren od 26.01.2007.
Referenca: EuropeAid/123854/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj je ovog projekta ojačati operativnu sposobnost hrvatske carinske uprave sukladno normama EU-a u ključnim područjima carinskoga poslovanja u okviru Europske carinske tarife, carinske kontrole tranzita i kontrole kretanja robe koja podliježe posebnom porezu na promet kako bi se osigurala potpuna kompatibilnost i međusobna povezanost računalnih sustava hrvatske carine s računalnim sustavima EU-a. Projekt će se usredotočiti na razvoj komponente »Tarif Intégré Communautaire (TARIC)« integriranog sustava upravljanja tarifama, i novog kompjuteriziranog sustava tranzita (NCTS). Projekt će pomagati i razvoju programske podrške za Sustav kontrole kretanja robe koja podliježe posebnom porezu na promet (ECMS).
Dokumenti

Jačanje inspekcije za okoliš s ciljem primjene novog zakonodavstva za okoliš - nabava opreme

Status: Zatvoren od 12.11.2007.
Referenca: EuropeAid/123934/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Cilj je ovog projekta jačanje inspekcije za okoliš s ciljem primjene odredbi iz postojećih i novih zakona o okolišu koji su usklađeni sa zakonodavstvom EU-a. Njegov je cilj pomoći preporukama za prilagodbu strukture inspekcije za okoliš potrebama primjene novog zakonodavstva, obučiti inspektore i obrazovati druge povezane dionike o njihovim odgovornostima glede zaštite okoliša te osnovati i opremiti pilot-ekipu službe za inspekciju okoliša.

Dokumenti

Nabava prijenosnih monitora i vozila u svrhu sprečavanja neovlaštenog prolaska nuklearnih i drugih radioaktivnih tvari

Status: Zatvoren od 01.10.2007.
Referenca: EuropeAid/124150/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Cilj ovog projekta je nabava opreme za timove ljudi u vozilima ili bez vozila
koji bi posjedovali sustave prijenosnih monitora koji mogu automatski
detektirati nuklearne i druge radioaktivne tvari. Ti sustavi bi bili ili instalirani
u vozila ili bi se mogli držati u rukama, te bi imali forenzičke sposobnosti i
osobne detektore radijacije.Dokumenti

Razvoj ECMS softvera - Faza II

Status: Zatvoren od 23.01.2007.
Referenca: EuropeAid/124224/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Ugovaratelj bi trebao razviti funkcionalnost IT sustava koji je predviđen u okviru
ovog projekta ECMS Faza II i na temelju studije izvedivosti EMCS.

Dokumenti
Povratak na vrh