Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

PHARE 2005

Pojačanje izgradnje kapaciteta

Status: Zatvoren od 17.08.2007.
Referenca: EuropeAid/123294/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog projekta je poboljšanje planiranja i implementacije PHARE/IPA
fondova u RH u svrhu ubrzanja procesa implementacije pravne stečevine EU.
Ovaj projekt obuhvaća tehničku pomoć u izradi studija izvedivosti, obuku
u programiranju, dizajniranju projekata, planu nabave, izradi natječajne
dokumentacije i procjena utjecaja na okoliš.
Dokumenti

Implementacija sustava za automatsku identifikaciju brodova - nabava opreme

Status: Zatvoren od 27.04.2007.
Referenca: EuropeAid/123414/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Cilj projekta je nabava i instalacija opreme za 13 baznih stanica na unaprijed
određenim lokacijama i njihovo spajanje na jedinstvenu mrežu.
Dokumenti

Poboljšanje kvalitete obrazovanja i povećanje mogućnosti za zapošljavanje romskoj nacionalnoj manjini u RH

Status: Zatvoren od 30.07.2007.
Referenca: EuropeAid/123295/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj je ovog projekta ojačati i olakšati aktivno i potpuno sudjelovanje romske nacionalne manjine u gospodarskom, obrazovnom, kulturnom i društvenom životu hrvatskog društva, istovremeno vodeći računa o očuvanju njihovog vlastitog identiteta, kulture i tradicije. Ovim projektom će se romskoj nacionalnoj manjini u Hrvatskoj olakšati i poboljšati pristup formalnom i neformalnom obrazovanju i izobrazbi.
Dokumenti

Tehnička pomoć za razvoj Integriranog sustava upravljanja zemljištem u RH

Status: Zatvoren od 22.08.2007.
Referenca: EuropeAid/123406/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Usluge koje bi se trebale obaviti unutar ovog projekta su: strateško
savjetovanje procesa zemljišnih reforma, tehnička podrška modernizaciji
upravljanja zemljištem, postizanje ciljeva obuke, koordinacija i
povezivanje unutar institucija.
Dokumenti
Povratak na vrh