Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

PHARE 2005

Tehnička pomoć Državnom zavodu za statistiku Republike Hrvatske u usvajanju pravne stečevine Zajednice

Status: Zatvoren od 05.01.2007.
Referenca: EuropeAid/123197/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj je ovoga projekta poboljšati institucionalnu sposobnost Državnog zavoda za statistiku utvrđivanjem nove organizacijske strukture i jačanjem sljedećih prioritetnih područja: poslovni registar i klasifikacije, nacionalni računi, poslovne statistike, ankete kućanstava i poljoprivredne statistike. Ovaj će projekt također pomoći Hrvatskoj u razvoju, upravljanju i procjeni politika u gore navedenim područjima osiguravanjem statističkih podataka u skladu s normama EU.
Dokumenti

Evaluacija, izrada preporuka, izgradnja kapaciteta i upravljanje shemom dodjele bespovratne pomoći u području mjera za aktivno zapošljavanje u RH

Status: Zatvoren od 14.09.2006.
Referenca: EuropeAid/123198/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog projekta je razvoj kapaciteta savjetnika za tržište rada za izvršenje
aktivnih mjera tržišta rada za skupine ljudi koje su ugrožene prijetnjom
socijalne isključenosti.
Dokumenti

Jačanje sposobnosti strukture podrške za malo i srednje poduzetništvo, te usklađivanje politike i akcija s poveljom za malo i srednje poduzetništvo i pravnom stečevinom Zajednice

Status: Zatvoren od 06.10.2006.
Referenca: EuropeAid/123222/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj je projekta osigurati da hrvatsko Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva te Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG) mogu razviti politike i osigurati potporu malom i srednjem poduzetništvu prema normama EU-a sukladno zahtjevima poglavlja o malom i srednjem poduzetništvu pravne stečevine i Europske povelje za malo i srednje poduzetništvo. Očekuje se da će ovakvo jačanje institucionalne sposobnosti imati znatan učinak na mogućnost Hrvatske da uspješno provede najbolju praksu malog i srednjeg poduzetništva.
Dokumenti

Funkcionalna i tehnička studija Sustava nadzora prometa plovila i informiranja

Status: Zatvoren od 06.02.2007.
Referenca: EuropeAid/123223/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog projekta je podržati pomorsku sigurnost putem jačanja sposobnosti nadzora i uprave plovilima s ciljem osnivanja potpuno operativnog Sustava nadzora prometa plovila i informiranja. Projekt će pomoći i jačanju upravne i tehničke učinkovitosti hrvatske pomorske uprave u nadzoru i upravljanju plovilima, osobito kad je riječ o plovilima koja prevoze opasnu robu i robu koja onečišćuje okoliš.
Dokumenti
Povratak na vrh