Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

CARDS 2004

Obrazovanje odraslih

Status: Zatvoren od 08.12.2006.
Referenca: EuropeAid/120956/D/SV/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Opći cilj je unaprijediti mogućnost zapošljavanja i prilagodljivost radne snage kroz daljnje unapređivanje modernog koncepta obrazovanja odraslih u skladu s potrebama tržišta rada i u skladu s pristupom kontinuiranog učenja. Posebni ciljevi su: razvoj integriranog sustava obrazovanja odraslih, učvrščivanje socijalne infrastrukture, podizanje razine kvalitete obrazovanja odraslih itd.
Dokumenti

Poboljšanje tijeka informacija prema hrvatskoj poslovnoj zajednici

Status: Zatvoren od 14.12.2006.
Referenca: EuropeAid/121473/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog projekta je pojačanje kapaciteta donsoitelja propisa i poslovnih organizacija da identificiraju, analiziraju i raspravljaju o budućem utjecaju na ključna upravljačka područja u Hrvatskoj. Ovim projektom se također nastoji poboljšati svijest poslovne zajednice u ključnim pravnim poljima poput: javne nabave, zaštite okoliša, standarda poljoprivrednih i industrijskih proizvoda, zaštite potrošača, propisa za konkurentnost, državne pomoći i prava intelektualnog vlasništva.
Dokumenti

Usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Zajednice u području obnovljivih izvora energije i označavanje energetske učinkovitosti (RELEEL)

Status: Zatvoren od 02.02.2007.
Referenca: EuropeAid/123921/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Opći cilj je povećanje učinkovitosti energije i proizvodnja te korištenje obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj. Posebni cilj je unaprijediti institucionalnu sposobnost za usvajanje i provedbu zakonodavstva koje se odnosi na obnovljive izvore energije i učinkovitost energije u skladu pravnom stečevinom EU-a.
Dokumenti

Razvoj Centra izvrsnosti mehatronike u Karlovačkoj županiji

Status: Zatvoren od 15.12.2006.
Referenca: EuropeAid/123913/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog ugovora je: (A) Potpora uspostavljanju Centra izvrsnosti mehatronike u Karlovcu (mehatronika je ovdje definirana kao polje koje je nastalo kao spoj elektronike, mehanike
i informatike); (B) potpora razvoju uz edukaciju i trening koji su u skladu sa zahtjevima
razvoja Centra i koji potiču inovacije; (C) Potpora razvoju uz "Regiju učenja" koja ima
ulogu platforme za inovativne regionalne poslovne strategije.
Dokumenti
Povratak na vrh