Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

CARDS 2004

Nabava opreme za kontrolu državnih granica

Status: Zatvoren od 20.10.2006.
Referenca: EuropeAid/122949/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Glavni cilj je modernizacija kontrole državnih granica pomoću nabave opreme za graničnu policiju u svrhu postizanja EU standarda za obavljanje dužnosti kontrole granica.
Dokumenti

Jačanje sposobnosti granične veterinarske inspekcije

Status: Zatvoren od 06.11.2006.
Referenca: EuropeAid/123301/D/SER/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Opći cilj je omogućiti kretanje roba na graničnim prijelazima i istovremeno zaštititi potrošače hrane životinjskog podrijetla.
Posebni cilj je unapređenje rada granične veterinarske inspekcije u ispunjavanju zakonom propisanih dužnosti.
Dokumenti

Pojačanje interne strukture financijske kontrole

Status: Zatvoren od 28.02.2007.
Referenca: 2004-0403-0102
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Glavni cilj je pojačati i implementirati strukturu Javnu interne financijske kontrole (PIFC) i metodologiju interne revizije, koja je u skladu s standardima Europske komisije i podržava čvrsto i učinkovito korištenje javnih fondova. Glavna aktivnost je opremljenje novosonovane Interne Revizije i Jedinice interne kontrole sa softverom za Internu reviziju i nakon toga opremanje svakog internog revizora u državnoj upravi i ispod vladine razine kao i uspostavljanje informacijske mreže između Ministarstva financija i drugih centara troškova sa ciljem harmoniziranja revizijske prakse i povećanje učinkovitosti u radu revizije.
Dokumenti

Uspostavljanje nacionalne baze podataka o emisiji staklenih plinova

Status: Zatvoren od 06.06.2007.
Referenca: EuropeAid/123908/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Cilj ovog projekta je pružanje potpore nadležnim hrvatskim tijelima za uspostavljanje održivog sustava razmjene emisije stakleničkih plinova i baze podataka emisije stakleničkih plinova, u skladu s Direktivom 2003/87/EC, Direktivom 2004/101/EC, Pravilnikom Komisije (EC) No. 2216/2004
i Standardima za izmjenu podataka za Sustav registara u skladu s Protokolom iz Kyota.
Dokumenti
Povratak na vrh