Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

CARDS 2004

Pojačanje interne strukture financijske kontrole

Status: Zatvoren od 28.02.2007.
Referenca: 2004-0403-0102
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Glavni cilj je pojačati i implementirati strukturu Javnu interne financijske kontrole (PIFC) i metodologiju interne revizije, koja je u skladu s standardima Europske komisije i podržava čvrsto i učinkovito korištenje javnih fondova. Glavna aktivnost je opremljenje novosonovane Interne Revizije i Jedinice interne kontrole sa softverom za Internu reviziju i nakon toga opremanje svakog internog revizora u državnoj upravi i ispod vladine razine kao i uspostavljanje informacijske mreže između Ministarstva financija i drugih centara troškova sa ciljem harmoniziranja revizijske prakse i povećanje učinkovitosti u radu revizije.
Dokumenti

Uspostavljanje nacionalne baze podataka o emisiji staklenih plinova

Status: Zatvoren od 06.06.2007.
Referenca: EuropeAid/123908/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Cilj ovog projekta je pružanje potpore nadležnim hrvatskim tijelima za uspostavljanje održivog sustava razmjene emisije stakleničkih plinova i baze podataka emisije stakleničkih plinova, u skladu s Direktivom 2003/87/EC, Direktivom 2004/101/EC, Pravilnikom Komisije (EC) No. 2216/2004
i Standardima za izmjenu podataka za Sustav registara u skladu s Protokolom iz Kyota.
Dokumenti

Potpora daljnjem usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Zajednice u području zaštite okoliša

Status: Zatvoren od 02.02.2007.
Referenca: EuropeAid/123910/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Opći cilj projekta je povećanje sposobnosti Hrvatske radi udovoljavanja standardima EU-a.
Svrha projekta je urediti prihvaćanje, primjenu i provedbu hrvatskog zakonodavstva o okolišu u skladu sa zakonodavstvom i standardima o okolišu EU-a, na temelju Projekta CARDS 2002 o strategiji usklađivanja, kao i na temelju planova usklađivanja koji će biti osmišljeni za sljedeća područja pravne stečevine Zajednice; zbrinjavanje otpada, zagađenje zraka i industrijsko zagađenje, te upravljanje rizicima.
Dokumenti

Priprema tehničke dokumentacije i uspostavljanje temelja za upravljanje regionalnim vodoopskrbnim sustavom Lička Jasenica - Plitvička Jezera - Slunj

Status: Zatvoren od 15.02.2007.
Referenca: EuropeAid/123911/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Ugovaratelj će imati obvezu pomoći nacinalnim i regionalnim vlastima u izradi tehničke dokumentacije i uspostavljanju temelja za upravljanje regionalnim vodoopskrbnim sustavom.
Tijek izrade će se sastojati od najmanje jednog od slijedećih individualnih zadataka:
(1) priprema preliminarnog dizajna; (2) priprema studije izvedivosti; (3) priprema detaljne natječajne dokumentacije i dizajna; (4) Identifikacija potencijalnih izvora financiranja.
Dokumenti
Povratak na vrh