Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

CARDS 2003

Usklađivanje hrvatskog zakonodavstva na području upravljanja vodama s pravnom stečevinom EU

Status: Zatvoren od 26.09.2005.
Referenca: EuropeAid/119445/C/SV/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Opći cilj projekta jest osiguranje učinkovite provedbe standarda upravljanja vodama EU-a kao dijela općih napora za zaštitu okoliša u Hrvatskoj. Tom cilju će doprinijeti usklađivanje vodnog zakonodavstva s relevantnim propisima EU-a s posebnim naglaskom na Direktivi o gradskim otpadnim vodama.
Dokumenti

Unapređivanje Agencije za osiguranje kvalitete i podrška sustavu upravljanja podacima u visokom školstvu

Status: Zatvoren od 03.11.2005.
Referenca: EuropeAid/119818/C/SV/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog projekta je jačanje europske dimenzije ovlašćivanja i osiguranja kvalitete te smanjenju prepreka mobilnosti studenata i osoblja kroz podršku pri ustrojavanju standarda kvalitete unutar institucija visokog školstva koji mogu biti neovisno i objektivno provjereni.
Dokumenti

Jačanje sposobnosti za upravnu decentralizaciju

Status: Zatvoren od 05.12.2005.
Referenca: EuropeAid/121716/C/SV/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Opći cilj projekta jest pomoć procesu decentralizacije koja će otvoriti put stvaranju neovisne i odgovorne javne uprave u Hrvatskoj sukladno standardima i praksi u državama članicama EU.
Dokumenti

Izgradnja kapaciteta i bespovratne pomoći građanskim udrugama za socijalna pitanja

Status: Zatvoren od 16.01.2006.
Referenca: EuropeAid/121753/C/SV/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Opći cilj programa jest podizanje kvalitete socijalnih usluga, te na taj način unapređenje borbe protiv siromaštva i nejednakosti kao i kulture dijaloga, demokratizacije i razvoja civilnog društva. Projekt bi trebao pomoći jačanju pružanja socijalnih usluga u područjima u kojima treći sektor donosi dodanu vrijednost i gdje država ne uspijeva ili nije u mogućnosti davati te usluge.

Dokumenti
Povratak na vrh