Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

CARDS 2003

Popis ugovora o bespovratnoj pomoći unutar programa CARDS 2003 koji su potpisani 2006. godine

Status: Zatvoren od 24.07.2006.
Referenca: Grants award CARDS 2003
Tip natječaja: Bespovratna sredstva
Više informacija: Informacije o ugovorima o bespovratnoj pomoći unutar programa CARDS 2003 koji su potpisani 2006. godine se nalaze u privitku.
Dokumenti

Radovi na infrastrukturi vodoopskrbnog sustava u Sisačko-moslavačkoj županiji

Status: Zatvoren od 23.01.2006.
Referenca: 2003-0101-0104
Tip natječaja: Radovi
Više informacija: Cilj ovog projekta je poboljšanje infrastrukture vodoopskrbnog sustava u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Dokumenti

Usklađivanje hrvatskog zakonodavstva na području upravljanja vodama s pravnom stečevinom EU

Status: Zatvoren od 26.09.2005.
Referenca: EuropeAid/119445/C/SV/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Opći cilj projekta jest osiguranje učinkovite provedbe standarda upravljanja vodama EU-a kao dijela općih napora za zaštitu okoliša u Hrvatskoj. Tom cilju će doprinijeti usklađivanje vodnog zakonodavstva s relevantnim propisima EU-a s posebnim naglaskom na Direktivi o gradskim otpadnim vodama.
Dokumenti

Unapređivanje Agencije za osiguranje kvalitete i podrška sustavu upravljanja podacima u visokom školstvu

Status: Zatvoren od 03.11.2005.
Referenca: EuropeAid/119818/C/SV/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog projekta je jačanje europske dimenzije ovlašćivanja i osiguranja kvalitete te smanjenju prepreka mobilnosti studenata i osoblja kroz podršku pri ustrojavanju standarda kvalitete unutar institucija visokog školstva koji mogu biti neovisno i objektivno provjereni.
Dokumenti
Povratak na vrh