Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

IPA komponenta III c

Fond za ulaganje u znanost i inovacije – Faza II

Status: Zatvoren od 10.02.2012.
Referenca: EuropeAid/131720/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj projekta je pružanje tehničke pomoći korisnicima bespovratnih sredstava (Visokoškolske ustanove i javno istraživačke organizacije) koji su sredstva dobili u sklopu sheme dodjele bespovratnih sredstava Fonda za ulaganje u znanost i inovacije (drugi poziv). Pomoć se odnosi na vođenje projekta ( kao što je priprema sekundarne nabave, izvještavanje i pitanja vidljivosti) u svrhu uspješne provedbe istog.
Shema dodjele bespovratne pomoći je osmišljena kako bi se osigurala sredstva za projekte u području znanosti i tehnologije – razvoj transfera tehnologije vezanog uz usluge na hrvatskim visokoškolskim ustanovama i javno istraživačkim organizacijama za unapređenje suradnje znanosti i industrije kroz suradnju na znanstvenim projektima i slično.
Dokumenti

Priprema budućih programskih dokumenata i pripadajućih projektnih prijedloga

Status: Zatvoren
Referenca: EuropeAid/131491/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj projekta je pomoć pri povećanju apsorpcijskog kapaciteta operativne strukture za Operativni programa za regionalnu konkurentnost (OPRK) pomažući Upravi za OPRK (budućem upravljačkom tijelu za OPRK za vrijeme strukturalnih fondova) u pripremi operativnog programa za period programiranja od 2014. do 2020. godine i u pripremi brojnih strateški odabranih infrastrukturnih projekata i nacionalnih projekata identificiranih u sklopu projektnih prijedloga za OPRK strukturalne fondove. Projekt također uključuje i aktivnosti podizanja svijesti o Europskom fondu za regionalni razvoj i mogućnostima financiranja kroz OPRK.
Dokumenti

Tehnička pomoć za Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologija – BioCentar

Status: Zatvoren od 27.02.2012.
Referenca: EuropeAid/131490/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Svrha projekta je definiranje portfelja i usluga Inkubacijskog centra za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologija, te jačanje kapaciteta osoblja zaduženog za provedbu budućih aktivnosti BioCentra. Zadaća BioCentra će biti pružanje potpore start-up poduzećima u području bioznanosti, te osiguravanje relevantne znanstvene i poslovne infrastrukture i ekspertize važne za poslovnu inkubaciju i razvoj.
Dokumenti

Poboljšanje informiranosti hrvatske poslovne zajednice – Bizimpact II

Status: Zatvoren od 04.05.2012.
Referenca: EuropeAid/131132/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Opći cilj projekta je poboljšanje poslovnog okruženja te povećanje razine konkurentnosti u Hrvatskoj. Svrha projekta je daljnji razvoj kapaciteta stvaratelja politika i poslovnih organizacija za bolje identificiranje, analizu i komunikaciju budućih utjecaja na ključna regulatorna područja za poslovanje u Hrvatskoj, poboljšanje svijesti poslovne zajednice u ovim ključnim područjima te utjecaja na razvoj jače kulture poduzetništva, a posebno na regionalni razvoj. Aktivnosti projekta obuhvaćaju ažuriranje i dopune metodologije Procjene učinka (Impact Assesment), razvoj priručnika s gospodarskom procjenom utjecaja sukladno metodologiji Regulatorne procjene učinka (Regulatory Impact Assessment) i modela struktura; trening i razvoj određenih gospodarskih Procjena učinka; pregled i razvoj mehanizma konzultacija; pregled najboljih međunarodnih praksi o učinkovitim konzultacijskim alatima za gospodarsku Procjenu učinka; podizanje svijesti, provedba hrvatskih poslovnih test panela, razvoj novih mini-vodiča o relevantnom zakonodavstvu za male i srednje poduzetnike.

Dokumenti
Povratak na vrh