Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

IPA komponenta III c

Potpora operativnoj strukturi programa poticanja regionalne konkurentnosti uz jačanje upravljanja operativnim programom

Status: Zatvoren od 29.07.2009.
Referenca: EuropeAid/127546/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog ugovora o tehničkoj pomoći je omogućavanje učinkovitog i djelotvornog upravljanja operativnim programom, te razvoja institucionalnog kapaciteta za upravljanje i apsorbiranja IPA fondova u skladu s Okvirnim/Financijskim/Provedbenim/Operativnim sporazumima, EU pravilima, propisima i procedurama koji su primjenjivi u nacionalnom zakonodavstvu. Tehnička pomoć će biti proširena na operativnu strukturu u smislu rješavanja problema u horizontalnom upravljanju operativnim programom, te će biti potpora i uskladiti će sustave, procese i sposobnosti upravljanja EU fondovima i asporpciju fondova unutar sličnih operativnih programa u budućnosti.
Dokumenti

Razvoj investicijske klime u RH

Status: Zatvoren od 10.04.2009.
Referenca: EuropeAid/127603/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog projekta je pojačanje sposobnosti regionalnih vlasti i njihovih partnera zadužanih za promoviranje investicija u RH putem označavanja županija kao "prilagođene potrebama ulagača". To će se postići na način da se od njih zahtjeva zadovoljavanje tri standarda: informacijskog standarda, imovinskog standarda, te marketinškog standarda. Ovaj projekt obuhvaća također i dizajniranje naprednije verzije ovog programa za županije koje već imaju navedenu oznaku.
Dokumenti

Potpora razvoju klastera

Status: Zatvoren od 25.01.2010.
Referenca: EuropeAid/127604/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Ovim projektom izradit će se detaljan popis postojećih inicijativa za razvoj klastera, te će se vršiti obuka klaster managera i lokalnih/regionalnih dionika, u svrhu povećanja razine znanja i pružanja potpore boljem razvoju postojećih inicijativa. Tim aktivnostima koncipirat će se metodologija osnivanja klastera koja će se testirati na pilot klasterima uz korištenje pristupa "odozgo prema dolje" (eng. top-down approach).
Dokumenti

Uspostavljanje investicijskog fonda za poticanje razvoja znanosti i inovacija

Status: Zatvoren od 10.04.2009.
Referenca: EuropeAid/127709/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog projekta je pružanje potpore i razvoja izgradnji kapaciteta tehnološkog transfera i komercijalizacijskih kapaciteta institucija za visoko obrazovanje i javnih istraživačkih organizacija, putem obuke i savjetovanja budućih korisnika bespovratne pomoći u svrhu udovoljavanja potreba poslovne i šire zajednice (tvrtki reznih veličina i sektora te tijela unutar zajednice) što će voditi do znatne ekonomske koristi.
Dokumenti
Povratak na vrh