Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

IPA komponenta III a

Provedba RIS i glasovnog VHF sustava na rijeci Savi

Status: Zatvoren od 29.07.2013.
Referenca: EuropeAid/134550/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Svrha ovog ugovora je poboljšanje sigurnosti i učinkovitosti plovidbe rijekom Savom kroz uspostavljanje riječnog informacijskog servisa na rijeci Savi. Ugovor obuhvaća nabavu slijedećih usluga: razvitak, ugradnja i povezivanje sustava za nadzor i praćenje, povezivanje sa postojećim elektroničkim sustavom za izvješćivanje, razvitak i ugradnja baze podataka o trupu plovila, ugradnja kopnenih korisničkih radnih stanica, ugradnja korisničkih terminala na plovilima, razvitak i ugradnja glasovnog VHF sustava, povezivanje glasovnog VHF sustava i automatskog identifikacijskog sustava (AIS), povezivanje riječnog informacijskog servisa, potpora u podnošenju zahtjeva za dozvola za AIS bazne stanice, ugradnja nužne informatičke, RIS i VHF opreme, te obavljanje svih potrebnih usluga sa ciljem uspostavljanja potpuno funkcionalnog riječnog informacijskog servisa i glasovnog VHS sustava na rijeci Savi. Odnosna oprema će biti nabavljena kroz zasebni ugovor o nabavi roba.
Dokumenti

Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za upravljanje Operativnim programom i provedbu projekata

Status: Zatvoren od 07.06.2013.
Referenca: EuropeAid/134081/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog ugovora je pružanje stalne pomoći Operativnoj strukturi „Promet“, posebno upravljačkom tijelu i posredničkim tijelima, u upravljanju Operativnim programom „Promet“, osiguranju poveznice između programa IPA i Strukturnih instrumenata, omogućavanje prijelaza između navedenih programa, te pružanju podrške tijekom pripreme za novu financijsku perspektivu 2014. – 2020.
Dokumenti

Izrada prometnog modela za Republiku Hrvatsku

Status: Zatvoren od 10.06.2013.
Referenca: EuropeAid/133987/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Ovim ugovorom izradit će se nacionalni prometni model koji će se koristiti za vrijeme trajanja buduće nacionalne prometne strategije. Model će simulirati prometne obrasce u vremenu i prostoru s ciljem predviđanja funkcioniranja prometnog sustava.
Dokumenti

Tehnička pomoć za izgradnju i obnovu južnog pristaništa luke Osijek

Status: Zatvoren od 18.12.2012.
Referenca: EuropeAid/133048/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Svrha ovog ugovora je priprema i razvitak sve potrebne tehničke dokumentacije za građevinske radove u skladu sa zahtjevima Europske unije i nacionalnog zakonodavstva kako bi se za projekt moglo zatražiti sufinanciranje Europske unije. Cilj građevinskih radova je modernizacija i povećanje kapaciteta luke Osijek koja je smještena na desnoj obali rijeke Drave, pritoke rijeke Dunav koja se nalazi na Pan-Europskom prometnom koridoru br. VII.
Dokumenti
Povratak na vrh