Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

IPA komponenta III a

Tehnička pomoć za obnovu luke Vukovar - Nova luka istok

Status: Zatvoren od 03.08.2012.
Referenca: EuropeAid/127637/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Predmet ovog ugovora je priprema projektne dokumentacije za obnovu luke Vukovar. To podrazumijeva pregled i izmjenu i/ili dopunu postojećeg idejnog projekta, provedbu geotehničkih istražnih radova za razinu glavnog projekta, dopunu Studije utjecaja na okoliš (ukoliko je potrebno), te izrada glavnog projekta za obnovu Luke Vukovar (s tehničkim specifikacijama, nacrtima i troškovnikom) prema osnovi postojećeg idejnog projekta. Odabrani konzultant ima obvezu pripremiti svu potrebnu dokumentaciju neophodnu za dobivanje građevinske dozvole u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Obvezan je također izraditi i sve potrebne izmjene u skladu sa primjedbama i zahtjevima ugovornog tijela, kao i svih stranaka u postupku ishođenja građevinske dozvole. Nadalje, odabrani konzultant obavezan je pripremiti kompletnu IPA/SF projektnu aplikaciju (uključujući dopunu postojeće Studije izvodljivosti i Analize troškova i koristi) i kompletnu natječajnu dokumentaciju za izvođenje građevinskih radova, nadzor radova i nabavu opreme.
Dokumenti

Tehnička pomoć za obnovu i poboljšanje plovnog puta rijeke Save

Status: Zatvoren od 30.07.2012.
Referenca: EuropeAid/127638/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Predmet ovog ugovora je priprema projektne dokumentacije za obnovu i unaprijeđenije plovnog puta rijeke Save do IV međunarodne kategorije plovnosti. To podrazumijeva pregled, a po potrebi i izmjenu i/ili dopunu postojećeg idejnog projekta, dopunu 1D hidrauličkog modela, izradu 2D hidrauličkog modela, dopunu Studije utjecaja na okoliš (ukoliko je potrebno) zatim provedbu geotehničkih istražnih radova, te izradu glavnih projekta (s tehničkim specifikacijama, nacrtima i troškovnikom) za obnovu i poboljšanje plovnog puta rijeke Save na temelju idejnog projekta. Odabrani konzultant ima obvezu pripremiti svu potrebnu dokumentaciju neophodnu za ishođenje građevinske dozvole u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Obvezan je također izraditi i sve potrebne izmjene u skladu s primjedbama i zahtjevima ugovornog tijela, kao i svih stranaka u postupku ishođenja građevinske dozvole. Nadalje, odabrani konzultant obavezan je pripremiti kompletnu IPA/SF projektnu aplikaciju (uključujući dopunu postojeće Studije izvodljivosti i Analize troškova i koristi) i kompletnu natječajnu dokumentaciju za izvođenje građevinskih radova i nadzor radova.
Dokumenti

Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za promet pri upravljanju Operativnim programom i provedbi projekata

Status: Zatvoren od 01.07.2009.
Referenca: EuropeAid/128331/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Ovim projektom će se pružiti tehnička pomoć tijelima Operativne strukture u provedbi njihovih aktivnosti koje su predviđene u IPA Provedbenoj Uredbi i Priručniku o procedurama provedbe projekata u razdoblju od 2010 do 2011. Tehnička pomoć će se odnositi na pružanje potpore u financijskom upravljanju, podnošenju izvješća različitim dionicima, izradi tabličnih prikaza podataka dobivenih tijekom praćenja provedbe, praćenju neposrednih rezultata i učinaka, izradu godišnjih izvješća provedbe, izradu Plana rada, provedbu provjere "na licu mjesta" uključujući procjenu rizika, upravljanje nepravilnostima, provedbu pravila "N+3", te izvršenja zadaća definiranih u važećem Priručniku o procedurama provedbe IPA programa.
Dokumenti

Pružanje potpore Operativnoj strukturi za promet pri identifikaciji, procjeni i pripremi projekata

Status: Zatvoren od 04.02.2011.
Referenca: EuropeAid/128845/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Svrha ovog ugovora je pružanje potpore pri osnivanju nacionalnog tima stručnjaka unutar Operativne strukture za promet koji bi bili sposobni izvršiti neovisnu identifikaciju, procjenu i izradu projektnih prijava za važnije projekte u sektoru prometa koji će biti financirani iz EU fondova. Tehnička pomoć će biti usmjerena na obučavanje djelatnika putem službenih programa obuke i podučavanja koji će biti usmjereni na obavljanje aktivnosti u područjima poput: provedbe analize potreba, izrade studija predizvedivosti, izvedivosti, ekonomskih i financijskih analiza, analiza utjecaja na okoliš, pripremanje projektnih prijava itd.
Dokumenti
Povratak na vrh