Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

IPA komponenta I

Potpora doprinosu organizacija civilnog društva u razvoju, provedbi, promicanju i praćenju provedbe politika održivog razvoja i zaštite okoliša

Status: Zatvoren od 17.10.2011.
Referenca: EuropeAid/131867/M/ACT/HR
Tip natječaja: Bespovratna sredstva
Više informacija: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU raspisuje poziv za dostavu projektnih prijedloga za projekte koji osnažuju djelovanje organizacija civilnog društva pri promociji i praćenju politika održivog razvoja i zaštite okoliša čija provedba pruža mogućnosti za daljnji razvoj i nadgradnju civilnog dijaloga te koji doprinose snažnijem aktivnom sudjelovanju civilnog sektora pri ispunjavanju političkih kriterija za članstvo u EU, u Republici Hrvatskoj. Natječaj će se financirati sredstvima pomoći Europske unije iz programa pretpristupne pomoći IPA 2010 - National Programme for Croatia under the IPA – Transition Assistance and Institution Building Component for 2010.

Dokumenti

Godišnja najava objave shema za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa IPA 2010, komponenta I TAIB

Status: Zatvoren
Referenca: Grants - IPA 2010 TAIB
Tip natječaja: Bespovratna sredstva
Više informacija: Cilj projekta je osnaživanje utjecaja organizacija civilnog društva u Hrvatskoj njihovim uključivanjem u javne politike i politike vezane za usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije u područjima koja zahtijevaju daljnji razvoj i nadgradnju civilnog dijaloga te aktivniji doprinos civilnog društva pri ispunjenju političkih kriterija za članstvo u EU, posebice u području borbe protiv korupcije, prevencije nasilja među mladima i djecom, promociji i praćenju politika jednakih mogućnosti i antidiskriminacijske politike te promociji i praćenju politika održivog razvoja i zaštite okoliša.

Dokumenti

Lokalna objava za poziv na ponude IPA INFO 2009 EU Info Civilno društvo

Status: Zatvoren od 15.09.2010.
Referenca: EuropeAid/130345/L/ACT/HR
Tip natječaja: Bespovratna sredstva
Više informacija: Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj traži ponude za podizanje svijesti o procesu europske integracije i proširenja i podizanje vidljivosti Europske unije i njezinih politika u Republici Hrvatskoj s financijskom pomoći u sklopu programa IPA 2009 - Program pomoći u tranziciji i izgradnje institucija za 2009. Smjernice za podnositelje ponuda dostupne su na uvid na adresi Trg žrtava fašizma 6, 10000 Zagreb te na sljedećem web siteu:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome i web stranici Delegacije EU-e www.delhrv.ec.europa.eu.
Dokumenti

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje i zagovaranje u područjima demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina te održivog povratka izbjeglica u područjima od posebne državne skrbi

Status: Zatvoren
Referenca: EuropeAid/130302/M/ACT/HR
Tip natječaja: Bespovratna sredstva
Više informacija: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU raspisuje poziv za dostavu projektnih prijedloga za projekte koji osnažuju kapacitete organizacija civilnog društva i njihovih partnerskih organizacija kako bi preuzele aktivnu ulogu pri javnom zagovaranju, nadgledanju i korektivnoj ulozi naspram javnog sektora u ključnim područjima procesa pristupanja EU kao što su demokratizacija i ljudska prava (npr. prava osoba s obzirom na dob, zdravstveni status, etničko podrijetlo, spol, spolnu orijentaciju, socijalni ili ekonomski status, rod, itd) te povratak izbjeglica i integracija srpske nacionalne manjine posebice na regionalnoj razini. Natječaj će se financirati sredstvima pomoći Europske unije iz programa pretpristupne pomoći IPA 2009 - National Programme for Croatia under the IPA – Transition Assistance and Institution Building Component for 2009 (under Civil Society Facility).
Dokumenti
Povratak na vrh