Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

IPA komponenta I

Nabava opreme za Agenciju za civilno zrakoplovstvo i Agenciju za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova

Status: Zatvoren od 04.11.2011.
Referenca: EuropeAid/129468/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Cilj ovog projekta je pružanje potpore Agenciji za civilno zrakoplovstvo i Agenciji za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova
pri ispunjavanju uvjeta za poboljšanje sigurnosti zrakoplova. To će se djelomično ostvariti na slijedeći način: nabavom IT opreme (poput poslužitelja, PC-eva, laptopa i mrežne opreme); nabavom specijaliziranog softvera (poput "E-learning" i "Computer Based Testing" softvera); softvera za kontrolu pristupa i "Timekeeping" softvera; standardnog softvera za Upravu civilnog zrakoplovstva; audiovizualne opreme (poput projektora i projekcijskih ekrana), te terenske opreme (poput generatora električne struje, mobilnih klima uređaja i plinskih grijača).
Dokumenti

Nabava opreme za modernizaciju kontrole državnih granica

Status: Zatvoren od 20.02.2012.
Referenca: EuropeAid/129601/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Glavna svrha ovog projekta je daljnji doprinos razvoju učinkovitog integriranog upravljanja državnom granicom, što će omogućiti veću sigurnost na međunarodnim granicama, te smanjiti prekogranični kriminal i ilegalnu mirgraciju. Nabava ručnog ili daljinski upravljanog "thermal imagera" unutar Lota 1 - Oprema za nadzor granica je od velike važnosti za obavljanje aktivnosti u svezi zaštite državnih granica stoga što omogućuje identifikaciju i nadzor objekata/osoba, posebice u uvjetima smanjene vidljivosti. Nabava sustava za ispitivanje dokumentacije s štampačem će se izvršiti u sklopu Lota 2 - Oprema za kontrolu granica, što će omogućiti dodatno ispitivanje dokumenata sumnjive autentičnosti pomoću vizualne inspekcije, ispitivanja pomoću UV-lampe, te pomoću uređaja za intenzivnu inspekciju putnih dokumenata.
Dokumenti

Jačanje kapaciteta u području suzbijanja seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja djece, te pružanja pomoći policije ranjivim žrtvama kriminaliteta

Status: Zatvoren
Referenca: EuropeAid/129373/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Svrha ovog ugovora je nabava odgovarajućeg namještaja, audio-video i IT opreme za provedbu razgovora s djecom koja su žrtve nasilja za policijske postaje. Osim zadovoljavanja preporučenih standarda za razgovor s djecom, cilj ovog ugovora je opremanje odgovarajućih jedinica policije sa odgovarajućim forenzičkim hardverom i softverom nužnim za pribavljanje dokaza nađenih na računalima, mobilnim uređajima i sličnim napravama, kako bi se osigurala valjanost dokaza u sudskom postupku.
Dokumenti

Nabava opreme za provedbu Direktive o onečišćenju uzrokovanom ispuštanjem određenih opasnih supstanci u vodeni okoliš i Okvirne direktive o vodama

Status: Zatvoren od 07.05.2012.
Referenca: EuropeAid/129777/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Svrha ovog ugovora je nabava instrumenata za provođenje analize prioritetnih substanci i nadzora Glavnog vodogospodarskog laboratorija s ciljem razvoja tehničkih kapaciteta za provedbu nadzora prioritetnih supstanci.
Dokumenti
Povratak na vrh