Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

IPA komponenta I

Jačanje suradnje između agencija koje se bave borbom protiv korupcije u RH

Status: Zatvoren od 12.05.2009.
Referenca: EuropeAid/127409/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Oprema iz lot-a 1 (serverska oprema za centraliziranu bazu podataka) koristiti će se za uspostavljanje hardverskog okruženja za središnju bazu podataka, uspostavljenu u svrhu provođenja protukorupcijske politike. Informatičku i multimedijsku opremu iz lota 2 (računala, štampače, skenere, LCD TV-e, DVD snimače) koristiti će zaposlenici Sektora za suzbijanje korupcije, koji će pratiti i koordinirati primjenu protukorupcijske politike na dnevnoj bazi. Nabava softvera za upravljanje bazom podataka, potreban za svakodnevni rad s središnjom bazom podataka, nabaviti će se lot-om 3.
Dokumenti

Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom - faza III

Status: Zatvoren od 25.01.2010.
Referenca: EuropeAid/127469/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Svrha ovog ugovora je nabava „cjelovitog rješenja“ (što uključuje hardver i softver, instalaciju i integraciju, testiranje i trening) za nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom, koje će biti u potpunosti funkcionalno s opremom isporučenom u fazi I i fazi II ovoga projekta. Realizacija uključuje refaktoriziranje, remodularizaciju, obnavljanje dizajna i daljnje reinžinjerske tehnike za modernizaciju trenutne implementacije „NBMIS-a“. U realizaciju je uključena nadogradnja i proširenje funkcionalnosti postojeće „NBMIS“ aplikacije kao i razvoj mobilne „NBMIS“ aplikacije prema „Functional User's Needs Description“.
Dokumenti

Nabava opreme za Nacionalnu mrežu carinskih laboratorija

Status: Zatvoren od 29.06.2010.
Referenca: EuropeAid/127583/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Cilj ovog projekta je nabava laboratorijske opreme u svrhu jačanja tehničkih kapaciteta carinskih laboratorija za obavljanje ispitivanja u svezi kontrole uvoza i izvoza, određivanja iznosa trošarina i carinskih davanja, te ostalih zadataka carinskih laboratorija koja su u skladu sa zahtjevima Europske unije.
Dokumenti

Borba protiv trgovine drogama i zlouporabe droga - nabava opreme

Status: Zatvoren od 01.02.2010.
Referenca: EuropeAid/127508/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Cilj ovog projekta je nabava laboratorijske i informatičke opreme u svrhu pojačanja kapaciteta relevantnih policijskih jedinica za borbu protiv kriminalnih djela zlouporabe opojnih droga i njihovih mogućnosti za obuku. Ovim projektom se također nastoji poboljšati kapacitete Centra za forenzička ispitivanja za analizu droga, prosljeđivanje uzoraka sintetičkih droga, te razmjenu podataka u svezi razvrstavanja droga.
Dokumenti
Povratak na vrh