Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

IPA komponenta I

Nastavak pružanja potpore izgradnji kapaciteta veterinarske, fitosanitarne i sanitarne granične inspekcije - nadzor radova (Bajakovo i Zagreb)

Status: Zatvoren od 28.10.2010.
Referenca: EuropeAid/129263/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Konzultant će rukovoditi i nadzirati provedbu Ugovora o izgradnji graničnih inspekcijskih postaja na cestovnom graničnom prijelazu Bajakovo i graničnom prijelazu Zračne luke Zagreb u ime ugovornog tijela. Obavljati će funkcije i dužnosti "Inžinjera / Engineer" u skladu s FIDIC General Conditions of Contract for Construction / Općim uvjetima ugovora za izgradnju (New Red Book) i relevantnih zakona RH. Usluga nadzora će se vršiti nad provedbom jednog Ugovora o izgradnji koji će se odvijati na dva gradilišna mjesta (Bajakovo i Zagreb). Ukupna površina izgradnje obaju objekata čija će se izgradnja nadzirati iznosi cca 2.350,00 m2, a nadzor će se vršiti također nad izgradnjom pripadajuće infrastrukture objekata.
Dokumenti

Razvoj ''One Stop Shop'' podsustava za ZIS aplikaciju u zemljišnoknjižnom sustavu i usklađivanje podataka zemljišnih knjiga

Status: Zatvoren
Referenca: EuropeAid/129284/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Svrha ovog ugovora je poboljšanje razine kvalitete i brzine pružanja usluga upisivanja u registar nekretnina ključnih dionika i građana putem izrade aplikacije One Stop Shop kao dijela Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra. Određene aktivnosti potrebne za provedbu ovog projekta obuhvaćaju poboljšanje kvalitete podataka, dizajn, provedbu, koordinaciju, ocjenjivanje i uspostavljanje programa obuke za korištenje navedenog informacijskog sustava u svrhu zadovoljavanja potreba Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave.
Dokumenti

Priprema za eCTD i implementaciju digitalnog arhivnog informacijskog sustava (faza I)

Status: Zatvoren od 08.07.2010.
Referenca: EuropeAid/129380/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Ovaj ugovor se smatra dijelom projekta "Priprema za eCTD i implementaciju digitalnog arhivnog informacijskog sustava" iz IPA komponente I - Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija. Navedeni projekt se sastoji od dva ugovora. Ovaj ugovor obuhvaća digitalizaciju i snimanje dokumentacije na mikrofilm u svrhu davanja odobrenja za ljekove od strane Agencije za lijekove i medicinske proizvode. Nadalje, ovaj ugovor također obuhvaća analizu i reinženjering poslovnih procesa, te prezentaciju gore navedenog projekta iz IPA komponente I.
Dokumenti

Tehnička pomoć razvoju državne strategije zaštite od buke

Status: Zatvoren od 03.11.2010.
Referenca: EuropeAid/129403/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog projekta je pružanje potpore RH u njenim nastojanjima u transponiranju i provedbi Direktive 2002/49/EZ o procjeni i upravljanju bukom okoliša što će se postići putem pripreme državne strategije zaštite od buke i akcijskog plana za zaštitu okoliša od buke. Nadalje, ovim projektom će se također izraditi osnovni okvir programa za zaštitu okoliša od buke. Glavni korisnik ovog projekta je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.
Dokumenti
Povratak na vrh