Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

IPA komponenta I

Uspostava integriranog informacijskog sustava za upravljanje Kohezijskim i strukturnim fondovima

Status: Zatvoren od 19.09.2011.
Referenca: EuropeAid/130446/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Svrha ovog projekta je uspostavljanje upravljačkog informacijskog sustava usklađenog s zahtjevima kohezijske politike EU s ciljem pružanja potpore svim strukturama uključenim u upravljanje Kohezijskim fondovima EU (koordinacijsko tijelo za Nacionalni strateški referentni okvir, upravljačka tijela, posrednička tijela, tijela za ovjeravanje, revizijska tijela) unutar svih nacionalnih Operativnih programa financiranih iz Strukturnih i Kohezijskih fondova.
Dokumenti

Tehnička pomoć u poslovnim statistikama i izrada dokumentacije o kvaliteti podataka

Status: Zatvoren od 24.08.2011.
Referenca: EuropeAid/130422/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Projekt je osmišljen za provedbu strategije koja je usmjerena na sljedeća prioritetna područja: Pripremne aktivnosti za uspostavu sustava kvalitete dokumentacije o kvaliteti podataka i na poslovne statistike, koje se pak sastoje od slijedećih pod-projekata: energija, kratkoročne statistike i poslovne statistike (MEETS). Ova statistička područja se smatraju prioritetnim kako od strane Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske (DZS), tako i od Eurostata. Zbog rastuće potražnje od strane korisnika i dionika za sve većom kvalitetom statističkih pokazatelja, u DZS-u postoji potreba za uspostavom sustava kvalitete dokumentacije, a na temelju Kodeksa prakse europske statistike.
Dokumenti

Provedba ex-ante evaluacije programskih dokumenata za kohezijsku politiku EU

Status: Zatvoren od 07.03.2011.
Referenca: EuropeAid/130401/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Svrha ovog projekta je poduzimanje evaluacijskih aktivnosti u svrhu programiranja pomoći EU, u skladu s Uredbama Vijeća (EZ) Br. 1083/2006, 1698/2005, 74/2009 and 1198/2006,, i uspostavljanje kadrovskih kapaciteta u institucijama za evaluaciju EU sufinanciranih programa nakon pristupanja Republike Hrvatske u EU. Cilj projekta je pripremiti neovisnu analizu Nacionalnog strateškog referentnog okvira (NSRO) i sedam programskih dokumenata u području Kohezijske politike EU, Politike ribarstva i Politike ruralnog razvoja i izraditi preporuke za prilagodbu kako bi se osigurala dobra provedba programa i pospješio utjecaj upravljanja i iskorištavanja sredstava iz Kohezijskog i strukturnih fondova, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog ribarskog fonda. Kroz komponentu jačanja kapaciteta projekt će izvršiti procjenu kapaciteta i znanja o evaluacijskom procesu u budućim Koordinacijskiim tijelima Nacionalnog strateškog referentnog okvira (NSRO), Upravljačkim i Posredničkim tijelima, u cilju ispunjavanja EU zahtjeva s obzirom na evaluaciju programa kohezijske politike. U okviru projekta razvit će se strategije i osigurati prikladne metode edukacije daljnjih kapaciteta.
Dokumenti

Unapređenje četiri odabrana dugoročna veterinarska i fitosanitarna granična inspekcijska prijelaza - Nadzor radova - (Granična inspekcijska postaja Stara Gradiška)

Status: Zatvoren od 11.11.2010.
Referenca: EuropeAid/130295/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Konzultant će obavljati poslove nadzora i kontrole radova na gradnji objekta granične veterinarske i fitosanitarne inspekcijske postaje u Staroj Gradiški te administriranja projekta u ime Ugovaratelja. Konzultant će izvršava svoje obveze u skladu s FIDIC Općim uvjetima ugovora (Nova Crvena Knjiga), te važećim zakonima RH. Usluga nadzora radova će se vršiti nad ugovorom o izvođenju radova koji obuhvaća dva odvojena objekta za veterinarsku i fitosanitarnu inspekciju na istom gradilištu.
Dokumenti
Povratak na vrh