Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

IPA komponenta I

Rekonstrukcija Maškovića Hana u Vrani - nadzor radova

Status: Zatvoren
Referenca: EuropeAid/131853/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Konzultant će obavljati poslove nadzora i kontrole radova za kompletnu rekonstrukciju Maškovića Hana u Vrani (općina Pakoštane, Zadarska županija) u ime Ugovaratelja. Konzultant će izvršavati svoje obveze u skladu s FIDIC Općim uvjetima ugovora (Nova Crvena Knjiga), te važećim zakonima RH. Maškovića Han je monumentalna građevina pravokutnog tlocrta. Sagrađen je kao tvrđava od rezanih kamenih blokova. Ukupna površina na kojoj će se vršiti rekonstrukcija je oko 3000 m2. Duljina ugovora je 28 mjeseci.
Dokumenti

Jačanje kapaciteta za stratešku procjenu okoliša na regionalnoj i lokalnoj razini

Status: Zatvoren od 08.11.2011.
Referenca: EuropeAid/131493/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Glavni cilj projekta „Jačanje kapaciteta za stratešku procjenu okoliša na regionalnoj i lokalnoj razini“ je implementacija pravne stečevine EU na području okoliša kako bi se poboljšale procedure strateške procjene okoliša na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj. Svrha projekta je jačanje kapaciteta za stratešku procjenu okoliša na regionalnoj i lokalnoj razini. Projektne aktivnosti uključuju trening te edukaciju zaposlenika nadležnih administrativnih vlasti za zaštitu okoliša te administrativnih odjela unutar županija te u gradu Zagrebu. Treninzi pokrivaju glavne faze procesa strateške procjene okoliša: analitički pregled, definiranje područja rada, ocjenjivanje, donošenje odluka te sudjelovanje javnosti. U sklopu treninga predviđeni su on the job treninzi na aktualnim dokumentima koji se predaju županijskim upravama na procjenu. Projekt također predviđa razvijanje smjernica te priručnika za implementaciju procedura na regionalnoj i lokalnoj razini (analitički pregled, definiranje područja rada, osiguranje kvalitete ocjene studija strateške procjene okoliša, donošenje odluka te sudjelovanje javnosti).
Dokumenti

Unapređenje jedinstvenog sustava upravljanja predmetima na prekršajnim sudovima

Status: Zatvoren od 20.01.2012.
Referenca: EuropeAid/130994/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Osnovna svrha ovog ugovora je unapređenje funkcioniranja i upravljanja prekršajnih sudova.
To će se postići kroz nadogradnju postojećeg sustava upravljanja predmetima na prekršajnim sudovima (JCMS), razvoj integriranog sustava upravljanja sudskim predmetima (ICMS), primjenu kompatibilnih i interoperabilnih modula, te kroz obuku krajnjih korisnika.
Dokumenti

Implementacija eSpisa na odabrane općinske sudove

Status: Zatvoren od 30.09.2011.
Referenca: EuropeAid/130937/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Svrha projekta je uspostavljanje efikasnije sudske uprave i sustava upravljanja sudskim spisima u 33 općinska suda u Republici Hrvatskoj nastavljajući se na rezultate prethodnih i tekućih projekata vezanih za uspostavu eSpisa (ICMS), financiranih putem Europske Unije i Svjetske Banke. Rezultati koje je potrebno ostvariti kroz projekt su sljedeći: implementacija pouzdanog, učinkovitog i održivog sustava za upravljanje sudskim spisima u 33 općinska suda, osposobljavanje zaposlenika Ministarstva pravosuđa i sudskih djelatnika za budućne efektivno i efikasno korištenje eSpisa, uspostava unutarnje i vanjske mrežne usluge eSpisa.
Dokumenti
Povratak na vrh