Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

IPA komponenta I

Tehnička pomoć razvoju državne strategije zaštite od buke

Status: Zatvoren od 03.11.2010.
Referenca: EuropeAid/129403/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog projekta je pružanje potpore RH u njenim nastojanjima u transponiranju i provedbi Direktive 2002/49/EZ o procjeni i upravljanju bukom okoliša što će se postići putem pripreme državne strategije zaštite od buke i akcijskog plana za zaštitu okoliša od buke. Nadalje, ovim projektom će se također izraditi osnovni okvir programa za zaštitu okoliša od buke. Glavni korisnik ovog projekta je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.
Dokumenti

Osnivanje centara za provedbu IPPC Direktive na regionalnoj razini u RH

Status: Zatvoren od 02.11.2010.
Referenca: EuropeAid/129404/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Ovaj projekt je uspostavljen u svrhu pružanja potpore institucijama na regionalnoj razini koje će provoditi IPPC Direktivu (2008/1/EZ). Glavni cilj ovog projekta je pružanje pomoći industrijama, kao i ostalim dionicima uključenim u proces provedbe i izdavanja dozvole. To će se postići uspostavljanjem regionalnog IPPC centra, te putem diseminacije informacija o IPPC propisima, proces prijave za IPPC, razmjenom informacija i upravljanjem podacima o stanju okoliša i upravljanjem podacima o stanju okoliša za industrije i ostale dionike. Nadalje, projekt bi trebao pojačati kapacitete dionika putem razvoja programa "trening trenera" u svrhu stvaranja znanja koja će se proslijediti ostalim regijama.
Dokumenti

Distribucija cjepiva za oralno cjepljenje lisica protiv bjesnoće

Status: Zatvoren od 10.05.2010. do 04.10.2010.
Referenca: EuropeAid/129467/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog ugovora je distribucija cjepiva-mamaca protiv bjesnoće zrakoplovom u količini od 25 cjepiva-mamaca po km2 u područjima obuhvaćenim Operativnim planom provedbe vakcinacijske strategije u svezi oralnog cjepljenja lisica protiv bjesnoće (što će činiti dio natječajne dokumentacije). Distribucija cjepiva-mamaca će se obaviti u 4 vremenska razdoblja (jesen 2010, proljeće 2011, jesen 2011, proljeće 2012). Osim distribucije cjepiva-mamaca zrakoplovom, ugovaratelj je obvezan izvršiti transport cjepiva od skladišta do mjesta polaska zrakoplova. Tijekom prijevoza, obvezno je poštivati upute proizvođača cjepiva u svezi načina prijevoza cjepiva. Ugovaratelj je stoga obvezan koordinirati provedbu navedenih aktivnosti s distributerom cjepiva za Hrvatsku.
Dokumenti

Izrada marketinškog plana i plana održivog gospodarskog razvoja naselja Vrana

Status: Zatvoren od 20.12.2010.
Referenca: EuropeAid/129605/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Ovaj ugovor čini dio projekta iz IPA I 2009 - Obnova Maškovića han i revitalizacija naselja Vrana. Svrha ovog ugovora je poboljšanje upravljanja kulturnim spomenikom Maškovića han, te razvoj i poboljšanje turističkog i poljoprivrednog sektora u Vrani putem izrade relevantnog marketinškog plana i plana održivog gospodarskog razvoja naselja Vrana.
Dokumenti
Povratak na vrh