Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

IPA komponenta I

Centar za obuku Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Status: Zatvoren od 19.10.2009.
Referenca: EuropeAid/128547/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta institucija tržišta rada, posebno Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na način da postanu učinkovitije i djelotvornije u stvaranju i provedbi politika, mjera i usluga na tržištu rada. Navedeni cilj će se postići putem uspostavljanja sustava za obuku i usavršavanje djelatnika HZZ-a (Centra za obuku Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) i drugih ključnih aktera na tržištu rada.
Dokumenti

Praćenje ovisnosti i ranjivosti sustava za opskrbu energijom s motrišta sigurnosti opskrbe

Status: Zatvoren od 24.05.2010.
Referenca: EuropeAid/128572/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog ugovora je razvoj prilagođenog softvera za Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva za nadzor provedbe metodologija, pokazatelja i standarda u svezi sigurnosti opskrbe energijom. Provodit će se obuka djelatnika za rad na navedenom softveru.
Dokumenti

Izrada glavnog registra i središnjeg aplikacijskog sustava za Probacijsku službu

Status: Zatvoren
Referenca: EuropeAid/128852/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog projekta je razvoj i provedba glavnog nacionalnog registra koji će se koristiti za rad Probacijske službe, te središnjeg aplikacijskog sustava za pružanje potpore poslovnim procesima Probacijske službe. Ova baza podataka bit će usmjerena na nadzor i ocjenjivanje provedbe sankcija i mjera zajednice, te na dostavljanje izvješća sudovima i izradu statističkih izvješća.
Dokumenti

Tehnička pomoć u poslovnoj statistici

Status: Zatvoren od 01.09.2011.
Referenca: EuropeAid/129254/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Unutar ovog projekta su predviđeni razvoj i stvaranje određenih kratkoročnih statističkih pokazatelja ulaznih građevinskih podataka, te nedostajućih pokazatelja konačnih cijena u području ostalih usluga, kao i razvoj i stvaranje Energetske statistike - podataka o ukupnoj potrošnji energije u kućanstvima. Projekt će također obuhvatiti i modernizaciju metoda prikupljanja podataka koje se koriste u sadašnjim i budućim prikupljanjima kratkoročnih statističkih pokazatelja.
Dokumenti
Povratak na vrh