Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

IPA komponenta I

Podrška pojedinačnom preoblikovanju i uspostavi digitalne arhive ZK u svrhu uspostave Integriranog sustava zemljišne administracije (ISZA)

Status: Zatvoren od 02.11.2012.
Referenca: EuropeAid/133035/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Svrha projekta je ubrzanje učinkovitosti poslovnih procesa u zemljišnim knjigama i katastru.Projekt je podijeljen na dvije komponente. Svrha komponente 1 je omogućiti provedbu pojedinačnog preoblikovanja (usklađivanje zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka) korisnicima (Ministarstvu pravosuđa i Državnoj geodetskoj upravi) u skladu sa Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne novine 16/07 i 124/10) i Zakonom o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07 i 152/08).
Glavni cilj komponente 2 je digitalizacija zemljišnih knjiga (skeniranje) i uspostava središnje baze podataka digitalne arhive zemljišnih knjiga.
U okviru projekta izvršit će se i odgovarajuća edukacija djelatnika zemljišnih knjiga i katastra.
Dokumenti

Tehnička pomoć u razvoju poslovnih statistika i unapređivanju sustava prikupljanja podataka

Status: Zatvoren od 21.01.2013.
Referenca: EuropeAid/133072/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Projekt je osmišljen kako bi se povećala razina usklađenosti Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske (DZS) s pravnom stečevinom Europske unije u sljedećim područjima statistike: poslovne statistike i sustav prikupljanja podataka. Svrha projekta ostvarit će se kroz dvije komponente projekta:
1. poslovne statistike koje se sastoje od sljedećih pod-projekata: kratkoročne statistike, statistike energije, modernizacija poslovnih statistika (MEETS) i statistike informacijskog društva (ICT);
2. unapređivanje sustava prikupljanja podataka.
Dokumenti

Jačanje kapaciteta hrvatske Agencije za plaćanja u pripremi za nove ZPP i ZRP reforme

Status: Zatvoren od 19.07.2013.
Referenca: EuropeAid/133073/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Svrha ovog projekta Tehničke pomoći je unaprjeđenje softverske podrške za uspješnu provedbu Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i Zajedničke ribarske politike (ZRP) u razdoblju nakon 2013. kako bi se osigurala kontrola mjera, povećala učinkovitost i uspješnost s potrebnim prilagodbama novih alata ZPP-a i ZRP-a te da bi se pripremila i provela informativna kampanja o provedbi ZPP-a i ZRP-a. Navedeno će pridonijeti jačanju priprema hrvatske javne administracije i institucija kako bi se osigurala provedba ZPP-a i ZRP-a u programskom razdoblju 2014.-2020.
Dokumenti

Distribucija cjepiva za oralnu vakcinaciju lisica protiv bjesnoće

Status: Zatvoren
Referenca: EuropeAid/133313/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog ugovora je distribucija cjepiva-mamaca protiv bjesnoće zrakoplovom u gustoći od 25 cjepiva-mamaka po km2. Operativni plan provedbe vakcinacijske strategije u svezi oralnog cijepljenja lisica protiv bjesnoće će dati sve tehničke detalje (plan letova, detalje postavljanja cjepiva određene gustoće s obzirom na specifičnost područja). Distribucija cjepiva-mamaca će se obaviti 2 puta godišnje. Bacanje mamaka će se vršiti zrakoplovima. Osim distribucije cjepiva-mamaca zrakoplovom, ugovaratelj je obvezan izvršiti transport cjepiva od skladišta do mjesta polaska zrakoplova. Tijekom prijevoza, obvezno je poštivati upute proizvođača cjepiva u svezi načina prijevoza cjepiva. Ugovaratelj je stoga obvezan koordinirati provedbu navedenih aktivnosti s distributerom cjepiva za Hrvatsku.
Dokumenti
Povratak na vrh