Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

IPA komponenta I

Distribucija cjepiva za oralno cjepljenje lisica protiv bjesnoće

Status: Zatvoren od 10.05.2010. do 04.10.2010.
Referenca: EuropeAid/129467/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog ugovora je distribucija cjepiva-mamaca protiv bjesnoće zrakoplovom u količini od 25 cjepiva-mamaca po km2 u područjima obuhvaćenim Operativnim planom provedbe vakcinacijske strategije u svezi oralnog cjepljenja lisica protiv bjesnoće (što će činiti dio natječajne dokumentacije). Distribucija cjepiva-mamaca će se obaviti u 4 vremenska razdoblja (jesen 2010, proljeće 2011, jesen 2011, proljeće 2012). Osim distribucije cjepiva-mamaca zrakoplovom, ugovaratelj je obvezan izvršiti transport cjepiva od skladišta do mjesta polaska zrakoplova. Tijekom prijevoza, obvezno je poštivati upute proizvođača cjepiva u svezi načina prijevoza cjepiva. Ugovaratelj je stoga obvezan koordinirati provedbu navedenih aktivnosti s distributerom cjepiva za Hrvatsku.
Dokumenti

Osnivanje centara za provedbu IPPC Direktive na regionalnoj razini u RH

Status: Zatvoren od 02.11.2010.
Referenca: EuropeAid/129404/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Ovaj projekt je uspostavljen u svrhu pružanja potpore institucijama na regionalnoj razini koje će provoditi IPPC Direktivu (2008/1/EZ). Glavni cilj ovog projekta je pružanje pomoći industrijama, kao i ostalim dionicima uključenim u proces provedbe i izdavanja dozvole. To će se postići uspostavljanjem regionalnog IPPC centra, te putem diseminacije informacija o IPPC propisima, proces prijave za IPPC, razmjenom informacija i upravljanjem podacima o stanju okoliša i upravljanjem podacima o stanju okoliša za industrije i ostale dionike. Nadalje, projekt bi trebao pojačati kapacitete dionika putem razvoja programa "trening trenera" u svrhu stvaranja znanja koja će se proslijediti ostalim regijama.
Dokumenti

Tehnička pomoć razvoju državne strategije zaštite od buke

Status: Zatvoren od 03.11.2010.
Referenca: EuropeAid/129403/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog projekta je pružanje potpore RH u njenim nastojanjima u transponiranju i provedbi Direktive 2002/49/EZ o procjeni i upravljanju bukom okoliša što će se postići putem pripreme državne strategije zaštite od buke i akcijskog plana za zaštitu okoliša od buke. Nadalje, ovim projektom će se također izraditi osnovni okvir programa za zaštitu okoliša od buke. Glavni korisnik ovog projekta je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.
Dokumenti

Priprema za eCTD i implementaciju digitalnog arhivnog informacijskog sustava (faza II)

Status: Otkazan
Referenca: EuropeAid/129381/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Ovaj ugovor se smatra dijelom projekta "Priprema za eCTD i implementaciju digitalnog arhivnog informacijskog sustava" iz IPA komponente I - Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija. Navedeni projekt se sastoji od dva ugovora. Softver bi trebao sadržavati modul za upravljanje dokumentima, potpuno funkcionalni modul za upravljanje poslovnim procesima, te modul za konverziju (migraciju) datoteka.
Softver bi trebao biti prilagođen za održavanje svih digitalnih i digitaliziranih zapisa, te za upravljanje svim poslovnim procesima u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode.
Dokumenti
Povratak na vrh