Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

IPA komponenta I

Provedba ex-ante evaluacije programskih dokumenata za kohezijsku politiku EU

Status: Zatvoren od 07.03.2011.
Referenca: EuropeAid/130401/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Svrha ovog projekta je poduzimanje evaluacijskih aktivnosti u svrhu programiranja pomoći EU, u skladu s Uredbama Vijeća (EZ) Br. 1083/2006, 1698/2005, 74/2009 and 1198/2006,, i uspostavljanje kadrovskih kapaciteta u institucijama za evaluaciju EU sufinanciranih programa nakon pristupanja Republike Hrvatske u EU. Cilj projekta je pripremiti neovisnu analizu Nacionalnog strateškog referentnog okvira (NSRO) i sedam programskih dokumenata u području Kohezijske politike EU, Politike ribarstva i Politike ruralnog razvoja i izraditi preporuke za prilagodbu kako bi se osigurala dobra provedba programa i pospješio utjecaj upravljanja i iskorištavanja sredstava iz Kohezijskog i strukturnih fondova, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog ribarskog fonda. Kroz komponentu jačanja kapaciteta projekt će izvršiti procjenu kapaciteta i znanja o evaluacijskom procesu u budućim Koordinacijskiim tijelima Nacionalnog strateškog referentnog okvira (NSRO), Upravljačkim i Posredničkim tijelima, u cilju ispunjavanja EU zahtjeva s obzirom na evaluaciju programa kohezijske politike. U okviru projekta razvit će se strategije i osigurati prikladne metode edukacije daljnjih kapaciteta.
Dokumenti

Unapređenje četiri odabrana dugoročna veterinarska i fitosanitarna granična inspekcijska prijelaza - Nadzor radova - (Granična inspekcijska postaja Stara Gradiška)

Status: Zatvoren od 11.11.2010.
Referenca: EuropeAid/130295/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Konzultant će obavljati poslove nadzora i kontrole radova na gradnji objekta granične veterinarske i fitosanitarne inspekcijske postaje u Staroj Gradiški te administriranja projekta u ime Ugovaratelja. Konzultant će izvršava svoje obveze u skladu s FIDIC Općim uvjetima ugovora (Nova Crvena Knjiga), te važećim zakonima RH. Usluga nadzora radova će se vršiti nad ugovorom o izvođenju radova koji obuhvaća dva odvojena objekta za veterinarsku i fitosanitarnu inspekciju na istom gradilištu.
Dokumenti

Unapređenje četiri odabrana dugoročna veterinarska i fitosanitarna granična inspekcijska prijelaza - Nadzor radova - (granične inspekcijske postaje Metković, Karasovići i Luka Ploče)

Status: Zatvoren od 29.11.2010.
Referenca: EuropeAid/130296/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Konzultant će obavljati poslove nadzora i kontrole radova na gradnji triju objekata veterinarskih i fitosanitarnih inspekcijskih postaja na cestovnim graničnim prijelazima u Metkoviću i Karasovićima, te graničnom prijelazu u Luci Ploče. Konzultant će izvršava svoje obveze u skladu s FIDIC Općim uvjetima ugovora (Nova Crvena Knjiga), te važećim zakonima RH. Usluga nadzora radova će se će se vršiti nad ugovorom o izvođenju radova koji obuhvaća gradnju objekata za veterinarsku i fitosanitarnu inspekciju na tri gradilišta raspoređena na udaljenosti od 131,00 km uzduž južnog dijela hrvatske obale.
Dokumenti

Zaštita od zračenja prilikom medicinskog ozračivanja

Status: Zatvoren od 02.03.2012.
Referenca: EuropeAid/130052/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Glavni cilj ovog projekta je pružanje potpore izgradnji kapaciteta vladinih tijela odgovornih za zaštitu od ionizirajućeg zračenja, ustanovama za javno zdravstvo i stručnim tehničkim službama za osiguranje učinkovite procjene i kontrole doza medicinskog ozračivanja prilikom primjene radiodijagnostičkih i radioterapijskih procedura. Važan dio ovog projekta je jačanje kapaciteta djelatnika Državnog zavoda radiološku i nuklearnu sigurnost za procjenu, kontrolu i praćenje medicinskog ozračivanja, te upravljanje i nadzor rada stručnih tehničkih službi.
Dokumenti
Povratak na vrh