Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

IPA komponenta I

Unapređenje jedinstvenog sustava upravljanja predmetima na prekršajnim sudovima

Status: Zatvoren od 20.01.2012.
Referenca: EuropeAid/130994/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Osnovna svrha ovog ugovora je unapređenje funkcioniranja i upravljanja prekršajnih sudova.
To će se postići kroz nadogradnju postojećeg sustava upravljanja predmetima na prekršajnim sudovima (JCMS), razvoj integriranog sustava upravljanja sudskim predmetima (ICMS), primjenu kompatibilnih i interoperabilnih modula, te kroz obuku krajnjih korisnika.
Dokumenti

Implementacija eSpisa na odabrane općinske sudove

Status: Zatvoren od 30.09.2011.
Referenca: EuropeAid/130937/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Svrha projekta je uspostavljanje efikasnije sudske uprave i sustava upravljanja sudskim spisima u 33 općinska suda u Republici Hrvatskoj nastavljajući se na rezultate prethodnih i tekućih projekata vezanih za uspostavu eSpisa (ICMS), financiranih putem Europske Unije i Svjetske Banke. Rezultati koje je potrebno ostvariti kroz projekt su sljedeći: implementacija pouzdanog, učinkovitog i održivog sustava za upravljanje sudskim spisima u 33 općinska suda, osposobljavanje zaposlenika Ministarstva pravosuđa i sudskih djelatnika za budućne efektivno i efikasno korištenje eSpisa, uspostava unutarnje i vanjske mrežne usluge eSpisa.
Dokumenti

Uspostava integriranog informacijskog sustava za upravljanje Kohezijskim i strukturnim fondovima

Status: Zatvoren od 19.09.2011.
Referenca: EuropeAid/130446/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Svrha ovog projekta je uspostavljanje upravljačkog informacijskog sustava usklađenog s zahtjevima kohezijske politike EU s ciljem pružanja potpore svim strukturama uključenim u upravljanje Kohezijskim fondovima EU (koordinacijsko tijelo za Nacionalni strateški referentni okvir, upravljačka tijela, posrednička tijela, tijela za ovjeravanje, revizijska tijela) unutar svih nacionalnih Operativnih programa financiranih iz Strukturnih i Kohezijskih fondova.
Dokumenti

Tehnička pomoć u poslovnim statistikama i izrada dokumentacije o kvaliteti podataka

Status: Zatvoren od 24.08.2011.
Referenca: EuropeAid/130422/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Projekt je osmišljen za provedbu strategije koja je usmjerena na sljedeća prioritetna područja: Pripremne aktivnosti za uspostavu sustava kvalitete dokumentacije o kvaliteti podataka i na poslovne statistike, koje se pak sastoje od slijedećih pod-projekata: energija, kratkoročne statistike i poslovne statistike (MEETS). Ova statistička područja se smatraju prioritetnim kako od strane Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske (DZS), tako i od Eurostata. Zbog rastuće potražnje od strane korisnika i dionika za sve većom kvalitetom statističkih pokazatelja, u DZS-u postoji potreba za uspostavom sustava kvalitete dokumentacije, a na temelju Kodeksa prakse europske statistike.
Dokumenti
Povratak na vrh