Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

IPA komponenta I

Podrška uspostavi komponenti Integriranog sustava zemljišne administracije (ISZA) u Državnoj geodetskoj upravi

Status: Zatvoren od 30.08.2012.
Referenca: EuropeAid/132113/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Projekt je podijeljen u 4 komponente s ciljem ubrzanja učinkovitosti poslovnih procesa u Državnoj geodetskoj upravi. Opseg projekta je: (i) pokretanje homogenizacije katastarskih planova u Republici Hrvatskoj na području 106 katastarskih općina korištenjem digitalnih ortofotokarata i izrada natječajne dokumentacije za daljnju homogenizaciju, (ii) razvoj i instalacija GIS-om podržanog adresnog registra uključujući migraciju podataka, (iii) poboljšanje Geoportala Državne geodetske uprave, (iv) uvođenje elektroničkog upravljanja dokumentima u drugostupanjska postupanja (e-case).
Dokumenti

Rekonstrukcija Maškovića Hana u Vrani - nadzor radova

Status: Zatvoren
Referenca: EuropeAid/131853/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Konzultant će obavljati poslove nadzora i kontrole radova za kompletnu rekonstrukciju Maškovića Hana u Vrani (općina Pakoštane, Zadarska županija) u ime Ugovaratelja. Konzultant će izvršavati svoje obveze u skladu s FIDIC Općim uvjetima ugovora (Nova Crvena Knjiga), te važećim zakonima RH. Maškovića Han je monumentalna građevina pravokutnog tlocrta. Sagrađen je kao tvrđava od rezanih kamenih blokova. Ukupna površina na kojoj će se vršiti rekonstrukcija je oko 3000 m2. Duljina ugovora je 28 mjeseci.
Dokumenti

Uspostava informatičkog sustava za ovrhu

Status: Otkazan
Referenca: EuropeAid/131559/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Svrha ugovora je izrada funkcionalnosti IT sustava za provedbu ovrhe. U sklopu ovog ugovora odredit će se IT povezivost institucija koje čine dio novog ovršnog sustava te će se pripremiti odgovarajuće preporuke. Konzultant je obvezan izvršiti komparativni pregled IT sustava za provedbu ovrhe zemalja članica EU, dati preporuke i izraditi dizajn IT sučelja za institucije, pripremiti tehničke i funkcionalne specifikacije specifičnog softwarskog rješenja za podršku poslovnim procesima ovrhovoditelja i razmjenu podataka.
Dokumenti

Jačanje kapaciteta za stratešku procjenu okoliša na regionalnoj i lokalnoj razini

Status: Zatvoren od 08.11.2011.
Referenca: EuropeAid/131493/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Glavni cilj projekta „Jačanje kapaciteta za stratešku procjenu okoliša na regionalnoj i lokalnoj razini“ je implementacija pravne stečevine EU na području okoliša kako bi se poboljšale procedure strateške procjene okoliša na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj. Svrha projekta je jačanje kapaciteta za stratešku procjenu okoliša na regionalnoj i lokalnoj razini. Projektne aktivnosti uključuju trening te edukaciju zaposlenika nadležnih administrativnih vlasti za zaštitu okoliša te administrativnih odjela unutar županija te u gradu Zagrebu. Treninzi pokrivaju glavne faze procesa strateške procjene okoliša: analitički pregled, definiranje područja rada, ocjenjivanje, donošenje odluka te sudjelovanje javnosti. U sklopu treninga predviđeni su on the job treninzi na aktualnim dokumentima koji se predaju županijskim upravama na procjenu. Projekt također predviđa razvijanje smjernica te priručnika za implementaciju procedura na regionalnoj i lokalnoj razini (analitički pregled, definiranje područja rada, osiguranje kvalitete ocjene studija strateške procjene okoliša, donošenje odluka te sudjelovanje javnosti).
Dokumenti
Povratak na vrh