Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

IPA komponenta I

Tehnička pomoć pri razvoju odabranih područja statistike

Status: Zatvoren od 20.07.2009.
Referenca: EuropeAid/128493/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog projekta je poboljšanje razine usklađenosti s pravnom stečevinom EU u području statistike putem razvoja triju prioritetnih područja statistike: statistike trgovine robom između zemalja članica EU (INTRASTAT), pregled strukture prosječnih plaća (SES), te popis stanovništva, domaćinstava i stanova za 2011. godinu. Projektne aktivnosti uključuju izradu anketa, provedbu pilot anketa i obuke za rad na INTRASTAT-u i SES-u, kao i pripremu tehničke dokumentacije, dizajniranje IT potpore, provedbu programa obuke i ostale pripremne aktivnosti za popis stanovništva, domaćinstava i stanova za 2011. godinu.
Dokumenti

Uspostavljanje faunističke i speleološke baze podataka (CRO fauna i CRO speleo) kao dijela NISZP-a (Nacionalnog informacijskog sustava zaštite prirode)

Status: Zatvoren od 14.06.2010.
Referenca: EuropeAid/128077/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog projekta je poboljšanje prikupljanja, razvrstavanja i dostupnosti podataka o bioraznolikosti, što će služiti kao osnova za učinkovitu provedbu projekta NATURA 2000, posebice u segmentu praćenja mreže Natura 2000 i izvršenja procjene u skladu s člankom 6 (3,4) Direktive o staništima. Posebni cilj projekta je razvoj faunističke baze podataka CRO-fauna i speleološke baze podataka CRO-speleo.
Dokumenti

Identifikacija i uspostavljanje pomorske komponente mreže Natura 2000 u RH

Status: Zatvoren od 03.12.2009.
Referenca: EuropeAid/128054/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Opći cilj ovog projekta je identifikacija pomorske komponente mreže NATURA 2000. Glavni cilj je izrada detaljnog programa rada na uspostavljanju pomorske komponente mreže NATURA 2000. Ovim projektom dati će se doprinos trenutno važećem prijedlogu izrade mreže putem liste potencijalnih lokacija izrađene od strane relevantnih dionika koji posjeduju znanje i podatke o morskoj bioraznolikosti, te će se pružiti potpora daljnjem razvoju sustava praćenja bioraznolikosti pomoću izgradnje kapaciteta za popisivanje morskog života. Projekt također obuhvaća i uključivanje i izobrazbu neprofesionalaca, odnosno članova ronilačkih klubova i centara.
Dokumenti

Jačanje sposobnosti USKOK-a

Status: Zatvoren od 26.05.2009.
Referenca: EuropeAid/128000/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Ugovaratelj će napraviti analizu trenutnog stanja u USKOK-u (Ured za suzbijanje korupcije i organiziranoga kriminala) postojećih aplikacija, hardvera, opterećenja poslom, te će odrediti što je potrebno za razvoj novog sustava. Nakon uspješno provedene faze analize stanja, ugovaratelj ima obvezu uspostaviti novi sustav provedbe redovitih aktivnosti USKOK-a. Ugovaratelj je također obvezan provesti obuku djelatnika USKOK-a, odnosno uspostaviti programe obuke za korištenje i upravljanje aplikacijama za interne korisnike.
Dokumenti
Povratak na vrh