Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

IPA komponenta I

Nabava IT opreme, laboratorijske opreme, kaveza za životinje i vozila za granične inspekcijske postaje Bajakovo i Zagreb – ponovljena objava za lotove 4, 6, 7 i 9”

Status: Zatvoren od 07.05.2012.
Referenca: EuropeAid/132717/M/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Svrha projekta kojeg je ovaj ugovor dio jest, daljnje jačanje kapaciteta veterinarske, fitosanitarne i sanitarne granične inspekcije na način da se osigura da su sve relevantne granične inspekcijske postaje (BIP-ovi) izgrađene u skladu sa standardima EU. Svrha ovog ugovora je nabava opreme za novoizgrađenu veterinarsku, fitosanitarnu i sanitarnu postaju u Zračnoj luci Zagreb i veterinarsku postaju na cestovnom prijelazu Bajakovo.
Dokumenti

Godišnja najava objave shema za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa IPA 2011, komponenta I TAIB

Status: Najava
Referenca: Grants - IPA 2011 TAIB
Tip natječaja: Bespovratna sredstva
Više informacija: Cilj projekta je izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu različitih aktivnosti s ciljem unapređenja cjelokupne transparentnosti i otvorenosti javne administracije u Republici Hrvatskoj te integracije mjera zaštite prirode u procesu lokalnog ekonomskog i društvenog razvoja kroz razvoj održivih među-sektorskih partnerstava.
Dokumenti

Potpora razvoja kapaciteta normizacije podataka u području prometa u Republici Hrvatskoj

Status: Najava
Referenca: EuropeAid/132677/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Projekt se sastoji od pripreme strategije za integrirani sustav upravljanja informacijama za prometni sektor za izradu datoteka i distribuciju podataka. Strategija će osigurati veću kvalitetu i brži pristup podacima koji čine osnovu za donošenje odluka u svezi razvoja određenih gospodarskih sektora, dok se u isto vrijeme indirektno unaprjeđuje suradnja svih uključenih dionika. Projektom je predviđena priprema datoteke i distribucije podataka za prometni sektor i metodološka procjena koji će doprinijeti smanjenju broja pogrešaka u razmjeni informacija. Povrh toga, projektom je predviđeno usklađivanje procedura za prikupljanje i obradu podataka u skladu s zahtjevima i standardima EU.
Dokumenti

Obnova Maškovića hana u Vrani – Radovi

Status: Zatvoren
Referenca: EuropeAid/132680/M/WKS/HR
Tip natječaja: Radovi
Više informacija: Han je iznimna spomenička i reprezentativna građevina izgrađena kao tvrđava od fino klesanih kamenih blokova s pravokutnim tlocrtom, dimenzija 61x52 m i površinom od preko 3000 četvornih metara. Glavni projekt predviđa rekonstrukciju Hana i revitalizaciju njegove prvobitne namjene. Postojeća građevina ima prizemlje i prvi kat, a iskapanja su vršena samo u prostoru koji je služio kao septička jama (sjeveroistočno krilo) i jednom manjem skladišnom prostoru (jugoistočno krilo). U jugozapadnom dijelu građevine predviđa se izgradnja podzemne etaže. Cjelina Hana imati će nove instalacije (vodoopskrbu, kanalizaciju, grijanje, hlađenje, ventilaciju i električnu energiju) i koristiti će se kao motel, restoran, maloprodajni prostor za poljoprivredne i druge lokalne proizvode i turističke informativne punktove. Ugovor o izvođenju radova provodit će se u skladu s FIDIC uvjetima za građevinske ugovore (Nova crvena knjiga) odnosno u skladu s posebnim uvjetima. Sve radove treba izvesti sukladno izdanoj Potvrdi.

Dokumenti
Povratak na vrh