Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

IPA komponenta I

Tehnička pomoć u razvoju poslovnih statistika i unapređivanju sustava prikupljanja podataka

Status: Zatvoren od 21.01.2013.
Referenca: EuropeAid/133072/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Projekt je osmišljen kako bi se povećala razina usklađenosti Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske (DZS) s pravnom stečevinom Europske unije u sljedećim područjima statistike: poslovne statistike i sustav prikupljanja podataka. Svrha projekta ostvarit će se kroz dvije komponente projekta:
1. poslovne statistike koje se sastoje od sljedećih pod-projekata: kratkoročne statistike, statistike energije, modernizacija poslovnih statistika (MEETS) i statistike informacijskog društva (ICT);
2. unapređivanje sustava prikupljanja podataka.
Dokumenti

Dostava potrebne informatičke opreme i uspostavljanje informatičke infrastrukture za Integrirani sustav zemljišne administracije (ISZA)

Status: Zatvoren od 16.12.2013.
Referenca: EuropeAid/133047/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Isporuka i instalacija sustava za pohranu podataka za podatkovni centar DGU; isporuka informatičke opreme (osobna računala i skeneri) za zemljišno knjižne urede; isporuka i instalacija informatičke i elektroenergetske infrastrukture u 28 katastarskih ureda; isporuka i instalacija električnog generatora za podatkovni centar DGU; isporuka i instalacija centralnog sustava digitalne arhive Ministarstva pravosuđa. Ugovor će biti podijeljen na 5 LOT-ova.
Dokumenti

Podrška pojedinačnom preoblikovanju i uspostavi digitalne arhive ZK u svrhu uspostave Integriranog sustava zemljišne administracije (ISZA)

Status: Zatvoren od 02.11.2012.
Referenca: EuropeAid/133035/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Svrha projekta je ubrzanje učinkovitosti poslovnih procesa u zemljišnim knjigama i katastru.Projekt je podijeljen na dvije komponente. Svrha komponente 1 je omogućiti provedbu pojedinačnog preoblikovanja (usklađivanje zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka) korisnicima (Ministarstvu pravosuđa i Državnoj geodetskoj upravi) u skladu sa Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne novine 16/07 i 124/10) i Zakonom o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07 i 152/08).
Glavni cilj komponente 2 je digitalizacija zemljišnih knjiga (skeniranje) i uspostava središnje baze podataka digitalne arhive zemljišnih knjiga.
U okviru projekta izvršit će se i odgovarajuća edukacija djelatnika zemljišnih knjiga i katastra.
Dokumenti

Nabava opreme za graničnu inspekcijsku postaju Stara Gradiška

Status: Zatvoren od 12.06.2012.
Referenca: EuropeAid/133008/M/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Svrha projekta kojeg je ovaj ugovor dio jest, daljnje jačanje kapaciteta veterinarske i fitosanitarne granične inspekcije na način da se osigura da su sve relevantne granične inspekcijske postaje (BIP-ovi) izgrađene u skladu sa standardima EU. Svrha ovog ugovora je nabava opreme, doprema, iskrcaj i sklapanje opreme za novoizgrađenu veterinarsku i fitosanitarnu na cestovnom prijelazu Stara Gradišlka.
Dokumenti
Povratak na vrh