Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

IPA komponenta I

Nabava opreme za integrirano upravljanje granicom – 2. pokretanje postupka

Status: Zatvoren od 15.10.2013.
Referenca: EuropeAid/134512/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Glavni cilj projekta je daljnji doprinos razvoju učinkovitog i ojačanog integriranog sustava upravljanja granicom u Republici Hrvatskoj, koji će uspostaviti veću sigurnost na međunarodnim granicama te umanjiti prekogranični kriminal i ilegalnu migraciju. Svrha projekta je daljnji razvoj učinkovitih carinskih i graničnih kontrola na graničnim postajama koje će biti u stanju osigurati prikladnu zaštitu, te opremanje granične policije u svrhu dostizanja standarda Europske Unije u provođenju graničnih kontrola. Predmet ovog ugovora je nabava opreme za graničnu kontrolu (detektor za narkotike i eksplozive).
Dokumenti

Potpora organizacijama civilnog društva za razvijanje partnerstava za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući moguća područja unutar NATURA 2000

Status: Zatvoren od 05.07.2013.
Referenca: EuropeAid/134539/M/ACT/HR
Tip natječaja: Bespovratna sredstva
Više informacija: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU raspisuje poziv za dostavu projektnih prijedloga za projekte koji osnažuju ulogu organizacija civilnog društva u postizanju trajne primjene održivog korištenja prirodnih resursa u Republici Hrvatskoj jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva u svrhu implementacije aktivnosti čiji je cilj poboljšanje i uključivanje mjera za zaštitu prirode u lokalne gospodarske procese te procese društvenog razvoja razvijanjem održivih međusobnih i međusektorskih partnerstava. Natječaj će se financirati iz programa pretpristupne pomoći IPA 2011 – Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta: “Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija” za 2011.
Dokumenti

Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj

Status: Zatvoren od 28.06.2013.
Referenca: EuropeAid/134506/D/ACT/HR
Tip natječaja: Bespovratna sredstva
Više informacija: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU raspisuje poziv za dostavu projektnih prijedloga za projekte koji jačaju kapacitete organizacija civilnog društva za provedbu različitih aktivnosti kojima je cilj povećati sveukupnu transparentnost i otvorenost djelovanja hrvatske državne uprave, u svim pod-sektorima javnih politika. Natječaj će se financirati iz programa pretpristupne pomoći IPA 2011 – Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta: “Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija” za 2011.
Dokumenti

Nabava opreme za unaprjeđenje sustava za (van)mrežno nadziranje radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj u uobičajenim i izvanrednim situacijama

Status: Zatvoren od 28.10.2013.
Referenca: EuropeAid/134217/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Svrha ugovora je nabava, instalacija i testiranje mjernih stanica za kontinuirano praćenje brzine ambijentalne gama doze i centralne jedinice za prikupljanje, analizu i pohranu podataka; nabava vozila sa pomičnom opremom za detekciju ionizirajućeg zračenja te spektrometra za mjerenje niskih aktivnosti alfa emitera u laboratoriju; te trening osoba koje će novu opremu rabiti i održavati.
Dokumenti
Povratak na vrh