Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

ISPA

Nabava opreme za regionalni Centar za gospodarenje otpadom Bikarac

Status: Zatvoren od 28.06.2011.
Referenca: EuropeAid/124037/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Nabava opreme za RCGO Bikarac uključuje nabavu drobilice, utovarivača, opreme za pilot projekt reciklaže otpada u Šibeniku – kontejnera i vozila za skupljanje otpada, kao i nabavu odlagališnog kompaktora i automatske balirke.
Dokumenti

Nabava opreme za rad i održavanje programa za gospodarenje vodama i otpadnim vodama u Karlovcu, Karlovačka županija, RH

Status: Zatvoren
Referenca: EuropeAid/128448/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Ugovor o nabavi obuhvaća nabavu potrebne robe i materijala za provedbu inspekcije i održavanja kanalizacijske mreže. Predviđena je nabava slijedeće opreme: dva vozila s visokotlačnim mlaznicama (jedno služi za recikliranje otpadnih voda), uključujući nabavu sigurnosne opreme za određene aktivnosti; jedno manje vozilo s visokotlačnom pumpom, uključujući i nabavu potrebnih instrumenata i alata koje će koristiti tim za održavanje, te instrumente za nadzor kanalizacije, koji se sastoje od opreme za otkrivanje curenja, te CCTV opreme instalirane na vozilo.
Dokumenti

Nabava opreme za tehničku potporu za Program za vode i otpadne vode, Karlovačka županija, RH

Status: Zatvoren
Referenca: EuropeAid/129183/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Ovaj ugovor za nabavu robe obuhvaća nabavu potrebne opreme i softvera za tehničku potporu koji se sastoje od opreme za nadzor i sprečavanje gubitka vode unutar vodne mreže, opreme za mjere toka u kanalizacijskoj mreži, Geografski informacijski sustav (softver i hardver), te geodetske opreme.
Dokumenti

Nabava laboratorijske opreme za gospodarenje vodama i otpadnim vodama u Karlovcu.

Status: Zatvoren od 30.09.2011.
Referenca: EuropeAid/131807/L/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Svrha ovog ugovora je nabava laboratorijske opreme (uključujući namještaj i prateću IT opremu), kojim će se omogućiti ocjena učinkovitosti i pravilnog rada pročišćivaća otpadnih voda.
Dokumenti
Povratak na vrh