Preskoči na sadržaj
Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

ISPA

Građevinski radovi na regionalnom Centru za gospodarenje otpadom Bikarac

Status: Zatvoren od 12.10.2009.
Referenca: EuropeAid/124036/D/WKS/HR
Tip natječaja: Radovi
Više informacija: Ovaj ugovor o izvođenju radova uključuje izgradnju novog komunalnog odlagališta (regionalnog Centra za gospodarenje otpadom), te preoblikovanje i zatvaranje postojećeg odlagališta u Bikarcu. Stoga ovaj ugovor također podrazumjeva izvođenje slijedećih radova: preoblikovanje postojećeg odlagališta (2,2 ha), izgradnja ćelija 1, 2 i 3 (zapremine 2.000.000 m3), izrada pokrovnog sloja i deplinifikacija. Građevinski radovi će biti obavljeni u skladu s uvjetima ugovora iz FIDIC-ove Žute knjige.
Dokumenti

Nabava opreme za regionalni Centar za gospodarenje otpadom Bikarac

Status: Zatvoren od 28.06.2011.
Referenca: EuropeAid/124037/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Nabava opreme za RCGO Bikarac uključuje nabavu drobilice, utovarivača, opreme za pilot projekt reciklaže otpada u Šibeniku – kontejnera i vozila za skupljanje otpada, kao i nabavu odlagališnog kompaktora i automatske balirke.
Dokumenti

Izrada studije izvedivosti i procjena utjecaja na okoliš za nadogradnju i modernizaciju uzduž Koridora X (deset) u RH

Status: Otkazan
Referenca: EuropeAid/125331/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog projekta je priprema dokumentacije za procjenu izvedivosti, opravdanosti, te utjecaja na okoliš obnove i modernizacije paneuropskog Koridora X u RH na cijeloj dužini njegove rute od 316 km. Potrebno je izraditi slijedeće dokumente: studiju izvedivosti uključujući skupljanje podataka, prometnu studiju, pregled uvjeta, shemu modernizacije, financijsku i ekonomsku analizu, analizu troškova i koristi, te procjenu stanja okoliša.
Dokumenti

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Karlovcu

Status: Zatvoren od 21.04.2008.
Referenca: EuropeAid/125770/D/WKS/HR
Tip natječaja: Radovi
Više informacija: Ovaj ugovor o izvođenju radova obuhvaća dizajniranje i izradu plana pročišćavanja otpadnih voda u svrhu potpunog pročišćavanja otpadnih voda prikupljenih u okolici grada Karlovca i Duge Rese. Navedeni plan biti će izrađen prema uvjetima ugovora za izradu postrojenja, ugovora za izgradnju i dizajn električnog i mehaničkog postrojenja, te ugovora za izgradnju i inženjerske radove. Ovaj projekt uključuje izvođenje slijedećih radova: izrada pumpe za dovod vode i njezina dorada, izgradnja ureda, radionica, laboratorija, izrada primarne sedimentacije, izgradnja postrojenja za obradu mulja, sekundarnih i tercijarnih postrojenja za obradu fekalija, pumpe za ekstrakciju ispuštenog otpada, nasipa, ograda i ceste za pristup mjestu izvođenja radova.
Dokumenti
Povratak na vrh